100 zorgorganisaties rekenen af met voedselverspilling

100 zorgorganisaties rekenen af met voedselverspilling

De helft minder voedselverspilling dan normaal en hoge waardering voor het eten. Dat hebben bijna 100 zorgorganisaties in Nederland in het afgelopen jaar bereikt. Ze realiseren zo een besparing van grofweg 5 miljoen euro. Tegelijk maakten de deelnemers hun eten fors duurzamer, door slimmer te werken én door te kiezen voor duurzame producten. Diverzio begeleidde de zorgorganisaties in het landelijke programma Duurzaam en Gezond aan Tafel.

Diverzio onderzocht de resultaten van 89 zorgorganisaties die deelnamen aan Duurzaam en Gezond aan Tafel. Dit is een programma van het Ministerie van VWS, Stichting De Friesland, Rabobank en Diverzio, waarin de zorgorganisaties in groepen met elkaar toewerkten naar beter eten: leren, verbeteren én toepassen.  De onderzochte organisaties vertegenwoordigen 19 ziekenhuizen, 63 ouderenzorg- / verpleeghuis- / thuiszorgorganisaties en 7 GGZ organisaties.

Via de zorgkeukens van deze zorgorganisaties worden er meer dan 20 miljoen maaltijden per jaar bereid voor patiënten, cliënten en bewoners.  Zij besteden meer dan €132 miljoen aan inkoop van eten & drinken per jaar. Door te leren over smaak, de waardering van hun patiënten, cliënten en bewoners te toetsen, het eigen proces en budget onder de loep te nemen en de kennis van duurzaamheid bij te spijkeren, bereikten ze verbeteringen gepaard met kostenbesparing. Een voorzichtige raming hiervan bedraagt al 5 miljoen euro.

Nieuwe standaard

“Eten moet geen kostenpost zijn, maar een lekker en gezond medicijn,” zo stellen deze zorgorganisaties nu. Ze werkten niet alleen aan betere maaltijden voor hun kwetsbare cliënten en patiënten, maar formuleerden ook samen een Handvest voor Duurzaam en Gezond Eten in de Zorg. Dit ondertekenen ze op 5 september, wanneer Diverzio de 2017-editie van haar programma voor beter eten in de zorg afsluit met een landelijke conferentie. Hiermee hopen zij  ook andere zorgorganisaties te stimuleren en de standaard voor eten in de zorg naar een nieuw niveau te brengen.

[Bron: Diverzio/Foto: Pixabay]

website: Netcreators