Aantal werkloze 50-plussers daalt

In de eerste vier maanden van 2015 vonden een kwart meer werkloze 50-plussers een baan. Er gloort dus hoop voor de oudere werkloze.

Uit de kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt, dat in het afgelopen kwartaal 270.000 mensen langdurig werkloos waren. Van die groep is 60 procent 45 jaar of ouder. Terwijl jonge mensen snel weer ander werk vinden, blijkt dat voor oudere werklozen uiterst moeilijk.

Toch gloort er hoop voor de 45-plusser die een baan zoekt. In de eerste vier maanden van 2015 vonden 25 procent meer 50-plussers een andere baan. Uit de cijfers blijkt zelfs dat het aantal werkloze 50-plussers voor het eerst daalt. In de voorspellingen van het UWV gaan in 2015 55.000 50-plussers een baan vinden.

Waar de toegenomen belangstelling voor 50-plussers ineens vandaan komt weet het UWV niet. Suggesties zijn er wel: misschien hebben werkgevers nu meer behoefte aan werknemers met kennis en ervaring. Of werpen de opleidingen die oudere werklozen hebben gekregen hun vruchten af. Een andere mogelijkheid is dat meer oudere werklozen het netwerken beter in de vingers hebben.

[Bron: proud to be senior]

website: Netcreators