Active Ageing en Green Liz actief voor zorginstellingen

Active Ageing en Green Liz actief voor zorginstellingen

Active Ageing en Dutch Sustainability Concepts dochter, Green Liz, zijn op dit moment actief voor diverse zorginstellingen, te weten Hanzeheerd, Zinzia Zorggroep en DrieGasthuizenGroep. Ze zijn daar betrokken bij uiteenlopende projecten die tot onderlinge kruisbestuiving kunnen leiden.

Voor zorgorganisatie Hanzeheerd in Hattem en Heerde werkt Active Ageing aan het project beweegtuinen. In samenwerking met de directie heeft het een fundraisingtraject uitgezet om de beweegtuin te financieren. Daarbij doet het een beroep op verscheidene fondsen en particuliere en overheidssubsidieverstrekkers. Yalp gaat de installaties leveren en de tuin inrichten. Actorion Communicatie coördineert het gehele proces. Gelijktijdig voeren technici van Green liz een verlichtingsscan uit bij de Hanzeheerdlocatie Brinkhoven. Gezien het hoge aantal branduren van verlichting in dit soort woonzorgcentra is vervanging van de verlichting door led zeer lucratief. Het levert een grote besparing op op de energierekening. De ledverlichting kent een zeer korte terugverdientijd en daardoor een hoog rendement op de investering. Een deel van de besparing kan weer worden ingezet in de financiering van de beweegtuin. Wij noemen dat ‘kruisbestuiving’ door Active Ageing en Green Liz activiteiten.

Zinzia Zorggroep

Zinzia heeft een zestal vestigingen in meerdere plaatsen. Voor de hoofdvestiging Oranje Nassau’s Oord in Wageningen gaan technici van Green Liz een verlichtingsscan uitvoeren. In samenwerking met partner Ledshine wordt er een businesscase uitgewerkt waarmee directie en facilitair management snel ziet welke investeringen in ledverlichting zinvol zijn en aantrekkelijke terugverdientijd hebben.

DrieGasthuizenGroep

DrieGasthuizenGroep is een vooruitstrevende organisatie voor wonen met zorg in Arnhem. Zij beschikt daar over twaalf locaties die qua leeftijd sterk uiteen liggen. Voor de vestiging Huis en Haard gaat binnenkort gestart worden met nieuwbouw. Daarbij is het de bedoeling om voor deze locatie een pilot te gaan doen met innovatieve binnenverlichting. Zoals bekend hebben de intensiteit en kleurtemperatuur van licht een grote invloed op de hersenactiviteit van mensen. Dat geldt uiteraard ook voor dementerende ouderen en andere zorgcliënten. De pilot zal in samenwerking met Philips worden uitgevoerd.

Parallel daaraan wil DrieGasthuizenGroep een aantal andere locaties onder handen gaan nemen en verduurzamen. Daartoe werkt Green Liz samen met Volker Wessels dochter, ZorgID. Gezamenlijk gaan ze een energie- en besparingsscan uitvoeren bij de beoogde locaties. Vervolgens worden de projectvoorstellen gemaakt en met directie, vastgoed- en locatiemanagers besproken.

Duurzaam welzijn

Alle zorgorganisaties zijn zich ervan bewust dat ze niet alleen flink kunnen besparen op hun energielasten, maar dat verduurzaming en nieuwe lichttechnologie ook tot meer welzijn kan leiden bij de cliënten. Gelijktijdig kunnen met de besparingen op de energielasten (deels) andere investeringen worden gedaan. Zoals beweegpleinen en andere faciliteiten die niet alleen door cliënten kunnen worden gebruikt, maar ook door buurtbewoners.

website: Netcreators