Burgerparticipatie & werkgelegenheid

Burgerparticipatie en werkgelegenheid

Door de inspanningen van professionals op het gebied van ‘Active Ageing’, zoals werkgevers, werknemers en overheid, zullen steeds meer werkende gezond en actief hun pensioen kunnen halen. Bovendien worden werknemers gestimuleerd om langer door te werken en ontmoedigd om voortijdig uit te treden. Dit is nodig om de economische gevolgen van de vergrijzing op te kunnen vangen.

Uit diverse inventarisaties is gebleken dat de samenwerking tussen de partijen die hierbij betrokken zijn, nog zeer te wensen over laat. Er is interesse voor het onderwerp en er zijn goede initiatieven om langer doorwerken mogelijk te maken, maar systematische kennisuitwisseling ontbreekt. Een langer en gezonder leven stelt ouderen ook steeds meer in staat om langer maatschappelijk actief te blijven. De rol van ouderen is zeker niet uitgespeeld als de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt!

Actueel

Aantal werkloze 50-plussers daalt

In de eerste vier maanden van 2015 vonden een kwart meer werkloze 50-plussers een baan. Er gloort dus hoop voor de oudere werkloze.

Aanbieding

Nooit te oud om te leren

Terugblik op ons najaarscongres

Partner aan het woord

“Behoefte aan inspiratie en succesverhalen”

Met de harmonisatie tot nieuw seniorenbeleid heeft de gemeente behoefte aan inspiratie, succesverhalen en nieuwe inzichten om het seniorenbeleid opnieuw vorm te geven. Het Active Ageing Nederland biedt daar, met zijn netwerkfunctie en ‘etalage’, alle mogelijkheden toe.

Meis Broeders-van Drunen

Beleidsadviseur, Gemeente Goeree-Overflakkee

Columns

Slijtage

Slijtage

In haar nieuwe column voor Active Ageing Nederland gaat Marijke Hopman-Rock in op de relatie tussen voldoende beweging en chronische pijn door artrose.

Over blinde vlekken en slakken

Over blinde vlekken en slakken

In het zorgcentrum van mijn tante van 90 jaar staat een elektrische duo-fiets. Een prachtig ding waarop we samen geregeld tochtjes maken van ongeveer 20 kilometer.

website: Netcreators