Burgerparticipatie & werkgelegenheid

Burgerparticipatie en werkgelegenheid

Door de inspanningen van professionals op het gebied van ‘Active Ageing’, zoals werkgevers, werknemers en overheid, zullen steeds meer werkende gezond en actief hun pensioen kunnen halen. Bovendien worden werknemers gestimuleerd om langer door te werken en ontmoedigd om voortijdig uit te treden. Dit is nodig om de economische gevolgen van de vergrijzing op te kunnen vangen.

Uit diverse inventarisaties is gebleken dat de samenwerking tussen de partijen die hierbij betrokken zijn, nog zeer te wensen over laat. Er is interesse voor het onderwerp en er zijn goede initiatieven om langer doorwerken mogelijk te maken, maar systematische kennisuitwisseling ontbreekt. Een langer en gezonder leven stelt ouderen ook steeds meer in staat om langer maatschappelijk actief te blijven. De rol van ouderen is zeker niet uitgespeeld als de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt!

Actueel

Senioren nog onbekend met nieuwe woonvormen

Senioren nog onbekend met nieuwe woonvormen

Nieuwe woonvormen voor ouderen zijn nog onbekend, terwijl die hard nodig zijn nu veel verzorgingshuizen sluiten en veel senioren zelfstandig blijven wonen. Dat blijkt uit ‘De Woonmonitor 2015’.

Succesvol ouder worden op het werk

Succesvol ouder worden op het werk

Om het Nederlandse pensioenstelsel betaalbaar te houden en verlies van kennis en ervaring tegen te gaan, is de duurzame inzetbaarheid van de babyboomgeneratie van groot belang.

Aanbieding

Nooit te oud om te leren

Terugblik op ons najaarscongres

Partner aan het woord

“Behoefte aan inspiratie en succesverhalen”

Met de harmonisatie tot nieuw seniorenbeleid heeft de gemeente behoefte aan inspiratie, succesverhalen en nieuwe inzichten om het seniorenbeleid opnieuw vorm te geven. Het Active Ageing Nederland biedt daar, met zijn netwerkfunctie en ‘etalage’, alle mogelijkheden toe.

Meis Broeders-van Drunen

Beleidsadviseur, Gemeente Goeree-Overflakkee

Columns

“Maak van je gemeente een Blauwe Zone!”

“Maak van je gemeente een Blauwe Zone!”

Gemeenten zijn bij uitstek de besturen die een gezondheidsbeleid concreet gestalte kunnen geven. Maar hoe doe je dat? Misschien is het interessant om de ‘Blue Zones’ als kapstok te gebruiken.

Manchester maakt zich sterk voor senioren

Manchester maakt zich sterk voor senioren

De Engelse stad Manchester maakt zich al jaren sterk voor senioren. Sinds 2003 is het zogeheten Valuing Older People (VOP)-team actief om de kwaliteit van leven voor ouderen in Manchester te verbeteren. De stad is aangesloten bij het mondiale netwerk van ‘Age Friendly Cities’.

website: Netcreators