Gezondheid & voeding

Voeding en gezondheidWanneer men ouder wordt neemt het functioneren van het lichaam in een langzaam tempo af. Om dit proces te vertragen kan een gezonde levensstijl een waardevolle bijdrage leveren. Deze gezonde levensstijl bestaat uit een gezonde, gevarieerde voeding en regelmatig bewegen. Dit geeft een goed welbevinden voor de senior die daarmee de kans vergroot op een zo gezond mogelijke seniorentijd.

Juist omdat het veel gezondheidswinst kan opleveren is het belangrijk om aandacht te besteden aan het belang van gezonde volwaardige voeding. Door het gebruiken van een gezonde voeding kan de kans op welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes mellitus type 2 (ouderdomsdiabetes) en een verhoogde bloeddruk worden verkleind. Wie er een gezonde en evenwichtige levenswijze op nahoudt, leeft langer en behoudt een grotere zelfstandigheid.

Een doel is om samen te werken aan de versterking van doelmatige, samenhangende en effectieve lokale gezondheidsbevordering, gericht op senioren. Dit gaan we doen door het gebruik van de best passende leefstijlinterventies te bevorderen en professionals te ondersteunen door beschikbare interventies inzichtelijk te presenteren via het Active Ageing Platform.

Actueel

Aanbieding

Nooit te oud om te leren

Terugblik op ons najaarscongres

Columns Lisette de Groot

Partner aan het woord

“Gezond eten en voldoende bewegen”

Active Ageing Nederland onderneemt initiatieven samen met gemeenten en/of zorginstellingen die in het teken staan van voldoende beweging en gezonde voeding, zoals het opzetten van beweegprogramma’s en aanleggen van beweegpleinen.

Peter Smit

Directeur Active Ageing Nederland , Active Ageing Nederland

Columns

Over blinde vlekken en slakken

Over blinde vlekken en slakken

In het zorgcentrum van mijn tante van 90 jaar staat een elektrische duo-fiets. Een prachtig ding waarop we samen geregeld tochtjes maken van ongeveer 20 kilometer.

“Maak van je gemeente een Blauwe Zone!”

“Maak van je gemeente een Blauwe Zone!”

Gemeenten zijn bij uitstek de besturen die een gezondheidsbeleid concreet gestalte kunnen geven. Maar hoe doe je dat? Misschien is het interessant om de ‘Blue Zones’ als kapstok te gebruiken.

website: Netcreators