Huisvesting

Communicatie & informatieHet huisvestingsbeleid voor ouderen zal zich de komende tijd blijven wijzigen. Niet alleen willen ouderen steeds meer zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar ook komen er steeds meer ouderen, o.a. vanwege de langere levensduur. Immers, omstreeks 2020 bestaat ongeveer de helft van het aantal huishoudens uit huishoudens van mensen boven de 55 jaar. Om aan de toenemende vraag te voldoen moeten er tot 2021 jaarlijks 44.000 nieuwe seniorenwoningen bijkomen. Daarnaast kiezen steeds meer mensen ervoor om hun bestaande woning aan te passen, zodat zij langer op de huidige plek kunnen blijven wonen.

Bij de huisvesting voor ouderen spelen beschikbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid een grote rol. Daarnaast mogen een integrale aanpak van de woonomgeving en een goede woningtoewijzing natuurlijk niet worden vergeten. Een doel hierbij is een omgeving te creëren waar ouderen zich goed voelen gekoppeld aan duurzaam zorgvastgoed.

Actueel

Steeds meer alleenwonende oudere vrouwen

Steeds meer alleenwonende oudere vrouwen

Het aantal huishoudens groeit volgens de meest recente huishoudensprognose van 7,7 miljoen in 2015 naar 8 miljoen in 2020. Er komen vooral alleenwonende 65-plussers bij.

Woningcrisis vooral nadelig voor senioren

Woningcrisis vooral nadelig voor senioren

Ouderen met een koopwoning hebben het meest ingeleverd tijdens de woningcrisis sinds 2008. Hoe ouder de persoon was die zijn huis heeft verkocht, hoe meer hij de verkoopprijs heeft laten dalen.

Aanbieding

Nooit te oud om te leren

Terugblik op ons najaarscongres

Partner aan het woord

“Wij willen graag voorop lopen in de kopgroep”

We constateren dat het beleid over de senioren nog steeds naar achter wordt geschoven. Er heerst een gedachte van “we hebben nog tijd genoeg”. Wij vinden dat dit anders moet en willen graag voorop lopen in de kopgroep. Om die reden hebben wij heel erg enthousiast besloten om ons aan te sluiten bij Active Ageing Nederland.

Henk Planting

Directeur, Planhus

Columns

“Maak van je gemeente een Blauwe Zone!”

“Maak van je gemeente een Blauwe Zone!”

Gemeenten zijn bij uitstek de besturen die een gezondheidsbeleid concreet gestalte kunnen geven. Maar hoe doe je dat? Misschien is het interessant om de ‘Blue Zones’ als kapstok te gebruiken.

Manchester maakt zich sterk voor senioren

Manchester maakt zich sterk voor senioren

De Engelse stad Manchester maakt zich al jaren sterk voor senioren. Sinds 2003 is het zogeheten Valuing Older People (VOP)-team actief om de kwaliteit van leven voor ouderen in Manchester te verbeteren. De stad is aangesloten bij het mondiale netwerk van ‘Age Friendly Cities’.

website: Netcreators