Openbare ruimte & gebouwen

Openbare ruimte en Gebouwen

De gemeente moet ‘senioren proof’ worden gemaakt. Dan is ook de inrichting van de openbare ruimte en de gebouwen van belang. Dit betekent dat een gemeente bij nieuwbouwprojecten en renovaties van wijken kijkt naar de inrichting van de wijk (trottoirs,  oversteekplaatsen, verkeerslichten, en dergelijke), zodat deze goed toegankelijk is voor ouderen.

Een wijk geschikt maken voor ouderen betekent ook dat er voldoende zitbankjes op bepaalde looproutes aanwezig moeten zijn voor mensen die slecht ter been zijn. En  dat er mogelijkheden zijn voor ouderen om gebruik te maken van het toilet, dat er oplaadpunten voor scootmobielen en elektrische fietsen zijn en dat gebouwen goed toegankelijk zijn.

Actueel

Even voorstellen: Frank van Lenthe

Even voorstellen: Frank van Lenthe

Vanaf volgende week gaat Frank van Lenthe op regelmatige basis bijdragen verzorgen voor onze website. Wij stellen hem alvast kort aan u voor.

Ook Amsterdam Age Friendly City

Ook Amsterdam Age Friendly City

Amsterdam sluit zich in navolging van Den Haag aan bij het wereldwijde netwerk Age Friendly Cities van de World Health Organisation.

Blog Frank van Lenthe

Blog: het belang van bewijs

Blog: het belang van bewijs

Dr. Frank van Lenthe gaat in zijn nieuwe column in op het belang van de wetenschappelijk onderzoek het realiseren van seniorvriendelijke wijken.

Blog: Kennis over onze leefomgeving

Blog: Kennis over onze leefomgeving

In zijn eerste blog voor onze website houdt dr. Frank van Lenthe een pleidooi voor begrip van de invloed van de omgeving op patronen van ziekte en sterfte.

Partner aan het woord

“Adequaat inspelen op vergrijzende maatschappij”

Vergrijzing komt met nieuwe wensen in een wijzigende maatschappij. In de plannen die wij opstellen en realiseren, spelen wij hierop adequaat in. Dit betekent dat vanuit nieuwe invalshoeken en andere randvoorwaarden vraagstukken worden benaderd. Tegelijkertijd zien wij dat nieuwe partijen meer nadrukkelijk betrokken zijn of betrokken worden in planprocessen en dat financiering op een nieuwe manier tot stand komt.

Peter Bergmans

Senior adviseur gebiedsadvies, Sweco

website: Netcreators