Sociale participatie

Sociale participatie

Een belangrijke indicator van sociale participatie is de mate waarin mensen contact houden met familie, vrienden en buren. Ouderen zijn in dit opzicht een risicogroep: door het wegvallen van werk en de verminderde eigen mobiliteit ligt vereenzaming op de loer.

Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben. Het verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie. Eenzame ouderen blijken 14 procent meer kans te hebben op een vroege dood dan de gemiddelde persoon. Daarmee is de kans op vroeg overlijden bij eenzaamheid twee keer zo groot als bij overgewicht. Van de ouderen in een zorginstelling krijgen bijna 10.000 ouderen nooit bezoek. Twintig procent van de bewoners komt minder dan eens per maand buiten. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2013) blijkt dat de groep kwetsbare ouderen in Nederland de komende jaren sterk toeneemt: van 750.000 tot ruim 1 miljoen in 2025. Kwetsbare ouderen lopen extra risico op gezondheidsproblemen, vereenzaming of opname in een tehuis.

Actueel

Festival of Older People

Festival of Older People

The Faketory organiseert op 17, 18 en 19 oktober 2017 het Festival of Older People in het ZIMIHC theater Zuilen in Utrecht. Het thema is: ‘Ouderen bestaan niet’.

Gezocht: sociale initiatieven voor ouderen

Gezocht: sociale initiatieven voor ouderen

Het Oranje Fonds zoekt voor het programma Samen Ouder projecten die gedurende drie jaar de tijd krijgen om de doelgroep en het aanbod te versterken en verder uit te breiden.

Aanbieding

Nooit te oud om te leren

Terugblik op ons najaarscongres

Partner aan het woord

“Sociale wijkteams”

Via zorginkoop stimuleert CZ de verbinding tussen het sociale netwerk en het formeel medische netwerk, bijvoorbeeld door ‘sociale wijkteams’ op te zetten, met als doelstelling mensen te helpen zelf de regie te houden.”

Hans Agten

Manager Innovatie & Advies, CZ

Columns

Slijtage

Slijtage

In haar nieuwe column voor Active Ageing Nederland gaat Marijke Hopman-Rock in op de relatie tussen voldoende beweging en chronische pijn door artrose.

Over blinde vlekken en slakken

Over blinde vlekken en slakken

In het zorgcentrum van mijn tante van 90 jaar staat een elektrische duo-fiets. Een prachtig ding waarop we samen geregeld tochtjes maken van ongeveer 20 kilometer.

website: Netcreators