Sociale participatie

Sociale participatie

Een belangrijke indicator van sociale participatie is de mate waarin mensen contact houden met familie, vrienden en buren. Ouderen zijn in dit opzicht een risicogroep: door het wegvallen van werk en de verminderde eigen mobiliteit ligt vereenzaming op de loer.

Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben. Het verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie. Eenzame ouderen blijken 14 procent meer kans te hebben op een vroege dood dan de gemiddelde persoon. Daarmee is de kans op vroeg overlijden bij eenzaamheid twee keer zo groot als bij overgewicht. Van de ouderen in een zorginstelling krijgen bijna 10.000 ouderen nooit bezoek. Twintig procent van de bewoners komt minder dan eens per maand buiten. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2013) blijkt dat de groep kwetsbare ouderen in Nederland de komende jaren sterk toeneemt: van 750.000 tot ruim 1 miljoen in 2025. Kwetsbare ouderen lopen extra risico op gezondheidsproblemen, vereenzaming of opname in een tehuis.

Actueel

ANWB Landelijke uitrol AutoMaatje

ANWB Landelijke uitrol AutoMaatje

Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer. Dat is de reden waarom de ANWB met AutoMaatje startte.

Aanbieding

Nooit te oud om te leren

Terugblik op ons najaarscongres

Partner aan het woord

“Sociale wijkteams”

Via zorginkoop stimuleert CZ de verbinding tussen het sociale netwerk en het formeel medische netwerk, bijvoorbeeld door ‘sociale wijkteams’ op te zetten, met als doelstelling mensen te helpen zelf de regie te houden.”

Hans Agten

Manager Innovatie & Advies, CZ

Columns

“Maak van je gemeente een Blauwe Zone!”

“Maak van je gemeente een Blauwe Zone!”

Gemeenten zijn bij uitstek de besturen die een gezondheidsbeleid concreet gestalte kunnen geven. Maar hoe doe je dat? Misschien is het interessant om de ‘Blue Zones’ als kapstok te gebruiken.

Manchester maakt zich sterk voor senioren

Manchester maakt zich sterk voor senioren

De Engelse stad Manchester maakt zich al jaren sterk voor senioren. Sinds 2003 is het zogeheten Valuing Older People (VOP)-team actief om de kwaliteit van leven voor ouderen in Manchester te verbeteren. De stad is aangesloten bij het mondiale netwerk van ‘Age Friendly Cities’.

website: Netcreators