Sport & beweging

Sport en bewegenDe grootste achterstand in het dagelijkse bewegingspatroon bestaat onder kwetsbare ouderen, onder wie ouderen met een beperking of chronische aandoening en 75-plussers. Zij zijn mogelijk wel te verleiden tot meer lichamelijke activiteit als aard en intensiteit beter aansluiten bij hun behoeften en mogelijkheden.

Met steun van sportbonden en -clubs worden steeds meer vormen van sport en bewegingsactiviteiten op maat ontwikkeld, passend bij de specifieke wensen en mogelijkheden van de verschillende groepen ouderen.

Een nieuw fenomeen is de aanleg zijn de beweegpleinen en vitaliteitstuinen voor ouderen. Active Ageing Nederland realiseert deze voorzieningen in combinatie met het aanbieden van gezonde voeding. Hierbij wordt in de meeste gevallen samenwerking gezocht met gemeenten, zorginstellingen en sportverenigingen.

Actueel

Meer sporten en bewegen door aanbod op maat

Meer sporten en bewegen door aanbod op maat

Bepaalde groepen mensen in Nederland bewegen en sporten minder vaak. Het RIVM onderzocht welke belemmeringen en drijfveren deze groepen ervaren om al dan niet te sporten en te bewegen.

Aanbieding

Nooit te oud om te leren

Terugblik op ons najaarscongres

Partner aan het woord

“Samen sta je sterk”

Sportservice Noord-Brabant ondersteunt een beter sport- en beweegklimaat. Dit klimaat optimaliseert als bijvoorbeeld de wijkinrichting ook vriendelijk en toegankelijk is voor de doelgroep. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak nodig met meerdere partijen. Als deelnemer aan Seniorvriendelijke Gemeenten sluiten wij ons aan in een netwerk van partijen die bovenstaande mede onderschrijven, want samen sta je sterk.

Hanneke Hilferink

Consultant, Sportservice Noord-Brabant

Columns

Slijtage

Slijtage

In haar nieuwe column voor Active Ageing Nederland gaat Marijke Hopman-Rock in op de relatie tussen voldoende beweging en chronische pijn door artrose.

Over blinde vlekken en slakken

Over blinde vlekken en slakken

In het zorgcentrum van mijn tante van 90 jaar staat een elektrische duo-fiets. Een prachtig ding waarop we samen geregeld tochtjes maken van ongeveer 20 kilometer.

website: Netcreators