Breda investeert in Blijverslening voor thuiswonende ouderen

Breda investeert in Blijverslening voor thuiswonende ouderen

De Gemeente Breda investeert € 1 miljoen in de Blijverslening, een lening met een extra lage rente. Zo kunnen ouderen hun koopwoning levensloopbestendig maken en langer thuis blijven wonen. Vanaf februari 2017 maakt de gemeente hiervoor € 1 miljoen vrij. De Blijverslening Breda is een hypothecaire lening met een extra lage rente.

Woningen ouderen aanpassen

Ouderen blijven steeds langer in hun eigen woning wonen. De Gemeente Breda wil eigenaar-bewoners van koopwoningen stimuleren hun woning tijdig levensloopbestendig te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het verwijderen van drempels, het plaatsen van een inloopdouche en het toepassen van elektronische maatregelen om de woning veiliger te maken.

Blijverslening biedt ondersteuning

Het financieren van woningaanpassingen blijkt in de praktijk lastig als je ouder wordt. De Blijverslening biedt ondersteuning. De lening is bedoeld voor eigenaar-bewoners met een maximum jaarinkomen tot aan de grens van de middeninkomens (in 2016 € 44.360 bruto) die hun koopwoningen preventief willen aanpassen. De lening is mogelijk vanaf €2.500 tot aan € 20.000. Er wordt geen maximum leeftijdsgrens gesteld om voor de lening in aanmerking te komen.

Wonen met Gemak

De Gemeente Breda vindt het belangrijk dat dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen en stimuleert inwoners om vroeg na te denken over later en hun woonsituatie. Hiervoor worden op dit moment in de verschillende wijken en dorpen van Breda informatiecampagnes gehouden. De campagnes vinden plaats onder de naam Wonen met Gemak.

De Blijverslening wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) aan gemeenten aangeboden.

[Bron: Gemeente Breda]

website: Netcreators