Brede samenwerking voor toekomstbestendige ouderenzorg in Groningen

Brede samenwerking voor toekomstbestendige ouderenzorg in Groningen

Hoe blijft de ouderenzorg ook in de toekomst voldoen aan de zorgvraag van individuele Groningers? Het antwoord op die vraag is een gezamenlijke aanpak door zorgaanbieders, overheid en Menzis zorgkantoor. En dat is nodig, want de beschikbaarheid van voldoende, toegankelijke en bereikbare ouderenzorg in Groningen staat onder druk.

Groningen kent een sterke vergrijzing en bevolkingskrimp. Daarnaast scoort de provincie op werkloosheid, inkomen, opleidingsniveau en gezondheid slechter dan het landelijke gemiddelde. Ook de immateriële gevolgen van de aardbevingsproblematiek zijn er voelbaar. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de zorg. Niet alleen op het aantal mensen dat zorg nodig heeft maar ook op het aantal mensen – de zorgmedewerkers – die de zorg bieden.

Daarom werken zeven Groningse zorgaanbieders, de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het zorgkantoor Menzis samen aan een toekomstbestendige ouderenzorg in de provincie Groningen. Onlangs tekenden deze partijen een intentieverklaring.

Aanpak vanuit zorgbehoefte Groningers

Die verklaring zet de ontwikkelingen en uitdagingen om van een gezamenlijke opgave naar een gezamenlijke aanpak. Uitgangspunt daarbij is het menselijke perspectief, niet de wettelijke stelsels. De samenwerkende zorgorganisaties kijken onder andere naar wat het beste past bij elke (sub)regio van Groningen. En naar wat dit vraagt van locaties en medewerkers. En de manier waarop de organisaties zorg willen bieden en de kwaliteit die nagestreefd wordt.

[Bron: Zorgverzekeraars Nederland]

website: Netcreators