December 2013: Kenniscongres Papendal

Samen Sterk voor Senioren

Active Ageing - 0067Tijdens het kenniscongres ‘Samen Sterk voor senioren’ stond Hotel en Congrescentrum Papendal even helemaal in het teken van gezond oud worden. Bijna 300 bezoekers van gemeenten, zorginstellingen, onderwijsorganisaties, sportbonden en bedrijven gingen die dag in Arnhem met elkaar in gesprek. Rode draad vormde de vraag hoe ouderen zo lang mogelijk gezond kunnen participeren in de maatschappij.

De aftrap wordt gegeven door de gedeputeerde sport van Gelderland, Jan Markink. Hij heet iedereen van harte welkom op Papendal, “het kloppende hart van de sport in Nederland”. In het Gelderse sportbeleid vormen senioren een belangrijke doelgroep volgens Markink, die de bezoekers uitdaagt om zelf met mooie ideeën te komen om ouderen in beweging te krijgen. “De bal ligt bij u”. In een inspirerend filmpje sluit Peet Mercus, programmamanager bij NOC*NSF, zich aan bij de welkomstwoorden van Markink. Zij toont de nieuwe Arnhemhal op Papendal, thuishaven van NOC*NSF, waar topsport en breedtesport samenkomen. Ze roept de bezoekers op ouderen te attenderen op het uitgebreide sportaanbod voor senioren dat door bonden en verenigingen op Papendal wordt aangeboden.

Lowie van Doninck stelt tijdens zijn toespraak de vraag “Hoe verleid je mensen tot gezond gedrag” centraal. Volgens Van Doninck wordt 80 procent van onze gezondheid bepaald door leefstijlfactoren. In zogeheten Blauwe Zones worden mensen 7 tot 8 jaar ouder met ongeveer 12 jaar meer gezonde levensverwachting. Dit heeft alles te maken met hun leefstijl. Zo is beweging in hun dagelijks leven ingebed, eten ze veel groente en vette vis en weinig vlees, hebben ze tot op hoge leeftijd een taak in de maatschappij en leven ze in hechte gemeenschappen met veel vrienden, waar familie voorop staat. Het verhaal heeft als inspiratie gediend voor het seniorenbeleid in verschillende gemeenten in Nederland. Van Doninck spreekt de hoop uit dat nog velen zullen volgen.

Manon Vanderkaa, directeur van UnieKBO, zoekt het wat dichter bij huis. Ze komt met enkele voorbeelden van projecten in Nederland die ouderen actief bij de samenleving betrokken houden, als de ouderenadviseur en de belastingservice. Het is juist aan deze basis waar de kracht ligt van UnieKBO. Van ouderen, voor ouderen. Ook het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) levert een belangrijke bedrage aan de participatie van ouderen in de samenleving. Volgens directeur Wim van Deventer gaat liefst tachtig procent van hun cliënten na behandeling weer naar huis en dus niet naar het verzorgingstehuis.

Afsluitende spreker van het ochtendprogramma is Herman Pleij. Nederlands bekendste cultuurhistoricus plaatst op zijn bekende, scherpe wijze de participatie van ouderen in een historisch kader. Volgens Pleij doet iedereen mee in Nederland. Ouderen hebben daarin een grote rol met hun natuurlijk gezag en levenservaring. We zouden wel gek zijn om hier geen gebruik van te maken! Met deze uitsmijter vat Pleij het ochtendgedeelte van het kenniscongres goed samen. Participatie in de maatschappij tot ver na de pensioensgerechtigde leeftijd, is een belangrijke voorwaarde om gezond oud te worden.

De workshops

Na de netwerklunch op het kennisplein, is het tijd voor de workshops. In twee ronden gaan de workshopleiders met de bezoekers in gesprek over onder meer duurzame inzetbaarheid, ouderen in beweging en seniorvriendelijke technologie. De onderwerpen van de workshops houden direct verband met de thema’s van het project Seniorvriendelijke Gemeenten. De workshops zijn opgezet op basis van de actualiteit en bieden veel mogelijkheid tot interactie.

Plenaire afsluiter

Het plenaire programma vervolgt na de workshops met zes best practices uit gemeenteland. Vertegenwoordigers van de gemeente Almere, Eindhoven, Enschede, ’s-Hertogenbosch, Goes en Den Haag worden op het podium geïnterviewd door dagvoorzitter Elsemieke Havenga. Bert de Goeij en Henny Ardesch gaan in op de stichting Vitaliteit + Veiligheid Voor Senioren (VVVS) waar zij zich namens de gemeente Enschede voor inzetten. In een dynamisch filmpje wordt een valpreventieproject van VVVS nader toegelicht. Maaike Schneider van ’s-Hertogenbosch en de buurtsportcoaches Ilvie en Luc vertellen hoe buurtsportcoaches ingezet worden om ouderen in beweging te krijgen.

Lisette de Groot, hoogleraar Voeding van de Oudere Mens bij de Afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit, vervolgt het programma met het belang van goede voeding voor senioren. Er is nog veel gezondheidswinst te behalen voor ouderen door de juiste voeding en de juiste combinatie voeding en beweging, zo legt De Groot uit. Voor veel bezoekers een echte eyeopener.

Aan Gerrie Elfrink, wethouder Sport van de gemeente Arnhem, de eer het congres af te sluiten. Hij verhaalt over het beleid van Arnhem dat niet specifiek gericht is op ouderen, maar op kwetsbare inwoners. Zij worden door de gemeente gestimuleerd om actief te blijven, het liefst dichtbij in de eigen wijk. Ook op het gebied van maatschappelijke participatie van kwetsbare ouderen heeft de gemeente al enkele mooie resultaten behaald. Hiermee sluit de wethouder het kenniscongres met een positieve boodschap af. Vervolgens togen de bezoekers naar het kennisplein om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten over een informatieve dag.

Seniorvriendelijke Gemeenten

Gedurende het hele congres is er stilgestaan bij het project Seniorvriendelijke Gemeenten dat is opgezet door Actorion Communicatie uit Velp. De doelstellingen van het project zijn onder meer het leveren van een aantoonbare bijdrage aan de kwaliteit van leven van ouderen, het verbeteren van seniorenbeleid door het delen van kennis en ervaring en het realiseren van nieuwe vormen van samenwerking. Steeds meer partijen sluiten zich bij het project aan.

website: Netcreators