Drie nieuwe ambassadeurs Active Ageing Nederland

Drie nieuwe ambassadeurs Active Ageing Nederland

Vol trots kunnen wij u vandaag drie nieuwe ambassadeurs van Active Ageing Nederland voorstellen: Lisette de Groot, Hannah Bovenkerk en Louis Neven.

Prof. dr. ir. Lisette de Groot is persoonlijk hoogleraar Voeding van de Oudere Mens aan de Wageningen UR en geen onbekende voor de achterban van Active Ageing Nederland. Reeds tweemaal sprak zij op het Nationaal Congres Active Ageing over het belang van goede voeding in het streven naar gezond en zelfstandig oud worden. Sinds begin dit kalenderjaar is zij bovendien columnist voor deze site. Kijkt u hier maar eens naar een overzicht van haar columns. En op deze pagina leest u meer over haar als ambassadeur.

Hannah Bovenkerk is sinds eind 2015 voorzitter van de Protestants Christelijke Ouderen Bond. “Binnen afzienbare tijd is de helft van de Nederlandse volwassenen 50+. De zorgkosten nemen schrikbarend toe, en dan gaat het vaak over leed dat al geschiedt is. Ik hecht zeer veel waarde aan preventie en concentratie van informatie”, aldus Hannah. Meer over haar leest u op deze pagina.

Louis Neven ten slotte is ook geen onbekend gezicht voor de bezoekers van deze site. Zijn columns, op deze pagina vindt u een mooi overzicht, vormen voor velen een aanleiding deze website te bezoeken. Louis is lector Active Ageing aan de Avans Hogeschool waar hij zich vooral bezig houdt met de relatie tussen ouderen en techniek. Meer over Louis als ambassadeur vindt u op deze pagina.

Kijk op deze pagina voor een overzicht van alle dertien ambassadeurs van Active Ageing Nederland.

website: Netcreators