Europese campagne ‘Gezond werken voor alle leeftijden’

Europese campagne ‘Gezond werken voor alle leeftijden’

In Brussel de Europese Commissie en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU – OSHA)  in samenwerking met het Nederlands voorzitterschap  het startsein gegeven voor een twee jaar durende campagne in heel Europa: ‘Gezond werken voor alle leeftijden’. Door de focus te leggen op duurzaam werk en veiligheid en gezondheid op de werkplek in de context van de verouderende beroepsbevolking, herinnert deze campagne er ons op tijd aan dat de jonge werknemers van vandaag de oudere werknemers van de toekomst zijn. Meer over de Nederlandse tak van deze campagne vindt u op de speciale Nederlandse campagnewebsite.

We moeten nu beginnen te voorzien in de toekomstige behoeften van Europese werkplekken en werknemers. Waar wordt ingespeeld op de gezondheidsgerelateerde uitdagingen van een verouderende beroepsbevolking, worden werkplekken productiever. Dat is goed voor de werknemers en voor de zaak.
De campagne richt zich op Europese organisaties (zowel publiek als privaat) en de noodzaak om duurzaam werk en gezond ouder worden te bevorderen vanaf de start van het werkende leven. Op deze manier beschermen zij de gezondheid van hun werknemers tot het pensioen en verder, en daarmee eveneens de productiviteit van het bedrijf.

Bijzonder relevant

Eurocommissaris Marianne Thyssen voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, benadrukt de actualiteit van het thema van deze campagne: “Deze campagne is bijzonder relevant nu er belangrijke discussies worden gevoerd over de toekomst van veiligheid en gezondheid op het werk in de EU. We moeten nu beginnen te voorzien in de toekomstige behoeften van Europese werkplekken en werknemers. Waar wordt ingespeeld op de gezondheidsgerelateerde uitdagingen van een verouderende beroepsbevolking, worden werkplekken productiever. Dat is goed voor de werknemers en voor de zaak.”

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Lodewijk Asscher benadrukt, als vertegenwoordiger van het Nederlandse Voorzitterschap, dat we onze arbeidsmarkt toekomstbestendig moeten maken. “Deze campagne draagt hier aan bij. We moeten werknemers en werkgevers stimuleren om te investeren in inzetbaarheid. Uitgaan van de kracht van mensen levert immers het meeste op. Het geeft mensen energie, welke leeftijd je ook hebt. Hier geldt absoluut jong geleerd is oud gedaan.  Hoe eerder je ermee begint, hoe langer je  gezond en vitaal blijft, en hoe beter je kunt omgaan met veranderingen. Want de baan van vandaag bestaat in de toekomst wellicht niet meer of zal er anders uitzien. Het is belangrijk om niet te wachten tot het zover is, maar je daar op tijd op voor te bereiden.”

Doelstellingen ‘Gezond werken voor alle leeftijden’

Deze campagne heeft vier doelstellingen:

  • het bevorderen van duurzaam werk en gezond ouder worden vanaf het begin van het beroepsleven;
  • het onder de aandacht brengen van het belang van risicopreventie tijdens het gehele beroepsleven;
  • het ondersteunen van werkgevers en werknemers (inclusief kleine en middelgrote ondernemingen) door informatie en hulpmiddelen aan te reiken voor het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk in het licht van een verouderende beroepsbevolking;
  • het bevorderen van de uitwisseling van informatie en goede praktijken.

Het thema van de campagne is gebaseerd op het door EU-OSHA geleide proefproject ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd’ van het Europees Parlement en op andere verslagen van EU-OSHA over veiligheid en gezondheid in het licht van een verouderende beroepsbevolking. In het kader van deze campagne geeft EU-OSHA ook een e-gids over het beheer van veiligheid en gezondheid voor een verouderende beroepsbevolking  uit.

Ook in Nederland is de campagne van start gegaan

Tijdens de Week van de Ondernemer vond de kick-off van de campagne in Nederland plaats. Met inspirerende tafelsessies hebben ondernemers van elkaar geleerd hoe belangrijk duurzame inzetbaarheid is voor bedrijven en hun werknemers. Meer over de Nederlandse campagne vindt u op de speciale Nederlandse campagnewebsite.

[Bron: Nederlands Focal Point]

website: Netcreators