Even voorstellen: Frank van Lenthe

Even voorstellen: Frank van Lenthe

Frank van Lenthe is universitair hoofddocent sociale epidemiologie bij het Erasmus MC in Rotterdam. Vanuit deze rol is hij tevens coördinator van MINDMAP, een groot internationaal onderzoek naar de invloed van de leefomgeving op het welzijn van senioren. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan een nieuwe stap gemaakt worden om de openbare ruimte in steden via slimme ingrepen voor ouderen aantrekkelijk te maken en depressie en andere oorzaken van mentale ongezondheid bij hen te voorkomen.

Vanaf volgende week gaat Frank van Lenthe op regelmatige basis bijdragen verzorgen voor onze website. Hij zal zich daarbij vooral focussen op de relatie tussen de fysieke en sociale omgeving in relatie tot het welzijn van ouderen. Wij stellen hem alvast kort aan u voor.

Sociale epidemiologie: wat houdt dat precies in en wat is de link met gezond en zelfstandig oud worden?
De sociale epidemiologie is de tak van de epidemiologie waarin sociale determinanten van de gezondheid worden bestudeerd. Hierbij kan worden gedacht aan opleidings- en inkomensverschillen in gezondheid. Jaren geleden ben ik begonnen met onderzoek naar verschillen in gezondheid tussen mensen uit meer en minder welvarende buurten en de vraag of en zo ja welke kenmerken uit de woonomgeving daarbij een rol konden spelen. Hierbij kan worden gedacht aan het belang van groenvoorzieningen, veiligheid, de sociale cohesie tussen buurtbewoners, en het aanbod aan voorzieningen. Zulke kenmerken van de leefomgeving zijn waarschijnlijk vooral van belang voor ouderen, omdat hun directe leefomgeving steeds belangrijker wordt.

Waar gaat u het in uw bijdragen op www.activeageing.nl over hebben?
In mijn bijdragen zal ik vooral ingaan op interessante ontwikkelingen op het gebied van de leefomgeving voor ouderen. Dat kan gaan over nieuwe inzichten, nieuwe initiatieven, of de kritiek die er op onderzoeksresultaten is.

Wat is het belang hiervan voor bijvoorbeeld gemeenten en zorginstellingen?
De toenemende vergrijzing, de impact die dat op zorg heeft, en de wens van veel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, pleiten allemaal voor een omgeving waarin dit laatste mogelijk is. Vaak is dit voor individuen lastig te realiseren, gemeenten kunnen met goed beleid een belangrijke rol spelen.

Waar haalt u de inspiratie vandaag voor uw bijdragen?
Als coördinator van het Europese project MINDMAP verwacht ik vooral nieuwe wetenschappelijke inzichten tegen te komen, zowel in ons eigen project als door het lezen over andere onderzoeksprojecten. Juist op het terrein van de omgeving en gezondheid is het interessant over de eigen landsgrenzen heen te kijken, omdat “de omgeving” er vaak anders uitziet. Ik hoop kennis te kunnen delen uit andere delen van de wereld, die ons in Nederland ook scherp en creatief blijft houden.

website: Netcreators