Symposium Lokale seniorenbehoefte in beeld

Ruim 120 vertegenwoordigers van gemeenten, zorginstellingen, bedrijven en andere organisaties waren aanwezig bij de lancering van de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. Dit gebeurde tijdens het symposium ‘Lokale seniorenbehoefte in beeld’.

De monitor brengt in beeld wat de sterke en minder sterke punten zijn van het (senioren)beleid in een gemeente.

Op deze pagina treft u het verslag, de presentaties en uiteraard de foto’s.

Het verslag

Veel stof tot napraten

De foto’s

Meer dan 1000 woorden

De presentaties

Om thuis na te lezen

Actueel

Meld u aan voor de Werkconferentie!

Meld u aan voor de Werkconferentie!

De Werkconferentie Seniorvriendelijke Gemeenten op donderdag 5 juli aanstaande moet concrete bouwstenen opleveren voor een beter (senioren)beleid bij gemeenten.

Test uw gemeente

Test uw gemeente

Hoe seniorvriendelijk is uw gemeente?

Onze missie

Active Ageing Nederland wil het leven van senioren aangenamer maken, zodat zij gezond en zelfstandig oud(er) kunnen worden. Om dit te bereiken bieden we een online en offline een kennis- een ontmoetingsplatform aan voor professionals die zich op senioren richten. Binnen het platform is samenwerking een sleutelbegrip. Het platform richt zich onder meer op het uitwisselen van kennis en ervaring, het ontwikkelen van nieuwe producten & diensten en het bij elkaar brengen van partijen (on line en off line) die met active ageing bezig zijn. Het platform is bedoeld voor overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties. Samen zijn we in staat om ervoor te zorgen dat senioren de regie over hun leven in eigen hand houden.

website: Netcreators