(Voorlopig) Programma Werkconferentie

Vooraf                      Online vragenlijst voor deelnemers, inventarisatie van de kennisbehoefte en ondersteuningswensen.

Ochtend       Kennisvergaring -en deling

09:00 – 09:30 uur     Ontvangst.

09:30 – 09:45 uur     Opening door dagvoorzitter Ronald Provoost, toelichting op programma.

09:45 – 10:15 uur     ‘De nieuwe senioren’ – inleiding Evelien Dieleman, trendwatcher en  onderzoeker.

10:15 – 10:45 uur     Mystery Guest.

10:45 – 11:00 uur     Pauze.

11:00 – 11:30 uur     ‘Wat is een Seniorvriendelijke Gemeente?’ – gesprek met bestuurders van verschillende gemeenten.

11:30 – 12:15 uur     ‘Meten is weten’ – presentatie over de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten door Pieter Paul Verheggen, directeur Motivaction.

12:15 – 13:30 uur      Lunch.

Middag           Bouwstenen voor actieplannen

13:30 – 13:45 uur      Warming up workshops (Ronald Provoost en Peter Smit, Active Ageing Nederland).

13:45 – 14:30 uur      Workshopronde 1: vijf thematafels*, discussie over speerpunten (do’s en don’ts per thema).

14:30 – 15:15 uur      Workshopronde 2: vijf thematafels, discussie over doelen op lange termijn (thema’s aanscherpen en vaststellen wat op lange termijn anders moet).

15:15 – 15:45 uur      Pauze.

15:45 – 16:30 uur      Workshopronde 3: plan de campagne met acties op korte termijn (wat kan/moet op korte termijn worden aangepakt en hoe).

16:30 – 17:00 uur      ‘De resultaten van de dag’ (wat zijn concrete uitdagingen en hoe kunnen we hier direct mee aan de slag?) – samenvatting door Rob Beltman, marketingdeskundige, docent, onderzoeker.

17:00 – 18:00 uur      Gelegenheid tot netwerken, inclusief hapje en drankje.

Huiswerk                   Uitwerking plannen en aanvullende tips door Active Ageing Nederland. Alle deelnemers ontvangen ‘het verslag’ van de werkconferentie. Ook: begeleiding bij opzet van plannen.

*De tafels worden geleid door Peter Smit, Ronald Provoost, Anne van Putten, Willem van Putten en Evelien Dieleman

Het programma

Oktober 2018

Aanmelden

Bestel nu uw kaarten

Locatie

Jaarbeurs Utrecht

Actueel

Meld u aan voor de Werkconferentie!

Meld u aan voor de Werkconferentie!

De Werkconferentie Seniorvriendelijke Gemeenten op donderdag 5 juli aanstaande moet concrete bouwstenen opleveren voor een beter (senioren)beleid bij gemeenten.

Meer aandacht voor senioren(beleid)

Meer aandacht voor senioren(beleid)

Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben veel nieuw gekozen bestuurders aangegeven dat meer aandacht moeten worden besteed aan senioren(beleid).

Aftellen tot de werkconferentie

Het aftellen is begonnen!

Dagen

:

Uren

:

Minuten

:

Seconden

Test uw gemeente

Test uw gemeente

Hoe seniorvriendelijk is uw gemeente?

Onze missie

Active Ageing Nederland wil het leven van senioren aangenamer maken, zodat zij gezond en zelfstandig oud(er) kunnen worden. Om dit te bereiken bieden we een online en offline een kennis- een ontmoetingsplatform aan voor professionals die zich op senioren richten. Binnen het platform is samenwerking een sleutelbegrip. Het platform richt zich onder meer op het uitwisselen van kennis en ervaring, het ontwikkelen van nieuwe producten & diensten en het bij elkaar brengen van partijen (on line en off line) die met active ageing bezig zijn. Het platform is bedoeld voor overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties. Samen zijn we in staat om ervoor te zorgen dat senioren de regie over hun leven in eigen hand houden.

website: Netcreators