Informatievoorziening senioren over langer zelfstandig thuis wonen moet beter

Informatievoorziening senioren over langer zelfstandig thuis wonen moet beter

Gisteren las u op deze website een bericht over het onderzoek dat seniorenorganisatie ANBO in samenwerking met Zembro en thyssenkrupp Encasa heeft uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat 60 procent van de senioren meer informatie wil ontvangen over hulpmiddelen die het makkelijker maken om langer zelfstandig thuis te worden. In dit artikel leest u meer over de partijen die een rol hebben in deze informatievoorziening.

Rol voor gemeenten in informatievoorziening

De informatievoorziening over oplossingen om langer thuis te kunnen blijven wonen, zou meer aandacht moeten krijgen, is de conclusie van de onderzoekers. ANBO ziet voor de informatievoorziening ook een rol voor gemeenten weggelegd. “De gemeente heeft op het punt van bewustwording een informerende en faciliterende rol. Het is noodzakelijk de burger te stimuleren en te verleiden om over dit onderwerp na te denken. Los daarvan moeten senioren zelf ook actiever worden. “Als je een baby krijgt, ga je ook tijdig op zoek naar informatie, en dat moet je dus ook als je ouder wordt”, aldus Liane de Haan, directeur-bestuurder van ANBO.

Ook fabrikanten spelen een grote rol

Maar ook voor de fabrikanten van hulpmiddelen is een belangrijke rol weggelegd. Behalve hun vanzelfsprekende commerciële verantwoordelijkheid, hebben zij ook steeds meer een maatschappelijke; zij kunnen de senior informeren over de voordelen van een hulpmiddel of oplossing voordat de nood echt aan de man is. Waarmee ze indirect ook bijdragen aan een aanzienlijke kostenreductie aan de ‘cure- en care-kant’.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek zijn 67.000 mensen benaderd, die aangesloten zijn bij ANBO. In totaal hebben 10.885 mensen gereageerd. Samenstelling respondenten: 50-65 jaar 10,08%, 65-80 jaar 74,18% en 80 jaar of ouder 15,74%. Het onderzoek is geïnitieerd door thyssenKrupp Encasa en Zembro, in samenwerking met belangenbehartiger voor senioren ANBO. Het onderzoek was een herhaling van een onderzoek dat thyssenkrupp Encasa in 2014 al in samenwerking met de afdeling Health Evidence van de Radboud Universiteit Nijmegen Liever Thuis! en Etac heeft uitgevoerd.

Personenalarm

Ook daar is Zembro zich terdege van bewust, maar het bedrijf heeft de aard van haar product eigenlijk tegen. Het Zembro-personenalarm is namelijk ontwikkeld om mensen te helpen hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te behouden. Maar om dat te kunnen doen, moet je die mensen er wel op wijzen dat die zelfstandigheid en zelfredzaamheid niet meer zijn wat ze ooit zijn geweest.

Johan de Geyter, CEO van Zembro: “We begrijpen bij Zembro heel goed dat de aanschaf van een personenalarm iets met je doet. Je geeft namelijk toe dat je ouder wordt. Dat is confronterend. Dus ondanks alle goede bedoelingen van partner en kinderen wil de gebruiker een personenalarm eigenlijk liever niet om. Terwijl die partner en de kinderen wel behoefte hebben aan enige gemoedsrust als de senior op pad is of zijzelf onderweg zijn. Even rustig samen alle kanten van de zaak bespreken, dat blijkt vaak te helpen. Ongerustheid en zelfredzaamheid en andere voors en tegens tegen elkaar afzetten. Een gebruiker vertelde ons dat zijn partner ineens doorkreeg dat je je zelfredzaamheid niet behoudt ondanks maar dankzij de Zembro. Dat is inderdaad het uitgangspunt van ons device.”

Geschikte informatiekanalen

Senioren blijken het liefst geïnformeerd te worden via het internet of via de traditionele brochure. ANBO hoopt daarnaast dat de overheid haar taak op zich neemt en senioren ook via campagnes of via andere gepaste activiteiten en kanalen beter zal informeren over de mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Context  van het onderzoek

Nederland telt steeds meer ouderen, die gemiddeld steeds langer leven. Het aantal 65-plussers in Nederland zal stijgen van 2,4 miljoen in 2010 naar 4,5 miljoen in 2040. Deze vergrijzing van de bevolking heeft grote gevolgen voor de uitgaven in de Nederlandse gezondheidszorg. Om de zorg aan ouderen betaalbaar te houden, wordt het Nederlandse zorgstelsel de komende jaren ingrijpend hervormd, vooral op het gebied van de langdurige zorg. De overheid neemt noodgedwongen maatregelen waardoor oudere mensen langer thuis blijven wonen.

 

website: Netcreators