Juli 2013: netwerksessie Ede

Eerste netwerksessie geslaagd

9516178_origDe eerste netwerksessie van Active Ageing Nederland vond op maandag 8 juli 2013 plaats in bioscoop- en congresaccommodatie CineMec in Ede. Met ruim vijftig partners en geïnteresseerde bezoekers, die allemaal hun eigen steentje bijdragen aan active ageing in Nederland, mag de bijeenkomst een groot succes worden genoemd.

Dat zoveel professionals naar Ede kwamen, geeft aan dat het project Seniorvriendelijke Gemeenten steeds meer tot leven komt. De deelnemers waren afkomstig uit de zorg, sport, overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, wetenschap en belangenorganisaties. De algemene tendens na afloop van de bijeenkomst was bijzonder positief.

De netwerksessie begon met een zeer inspirerende inleiding van Lowie van Doninck, associate lector active ageing aan Avans Hogescholen. “Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 80% van onze gezondheid afhankelijk is van onze levenstijl. Slechts 20 % is afhankelijk van genetische factoren”, aldus de spreker die indruk maakte met zijn verhaal over de zogeheten ‘blue zones’. De bewoners van deze regio’s hebben gemiddeld 12 jaar meer gezonde levensverwachting dan in andere gebieden op aarde. De lector vertelde kort en krachtig wat de reden van deze hogere levensverwachting is. Conclusie: de mensen die op deze plekken wonen hebben hun leefpatroon perfect ingericht. Lowie van Doninck is als partner betrokken bij het project en zal met zijn kennis een prominente bijdrage leveren aan vervolgactiviteiten.

Vervolgens was het woord aan Peter Smit, directeur van Actorion Communicatie en initiatiefnemer van het project Seniorvriendelijke Gemeenten. Hij zette in een kort en krachtig betoog uiteen wat de ambities zijn, welke partners zich hebben verbonden aan het project en hoe het online kennisplatform gestalte krijgt. Na de pauze kwam een groot aantal projectpartners aan het woord. Zij legden uit waarom zij aan het project deelnemen en wat hun ambities zijn. De presentaties van de projectpartners vindt u onderaan deze pagina.

Aansluitend werden partners, in de vorm van een interactieve workshop, betrokken bij de koers die het project gaat varen. Dit gebeurde binnen de inhoudelijke thema’s mobiliteit, huisvesting, sociale participatie en werkgelegenheid, communicatie en informatie, innovatieve producten, sport en beweging, gezondheid en voeding. Sleutelwoorden in de workshop waren kennisdeling, samenwerking en het opzetten van ‘proefprojecten’.

De middag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel, waar de partners elkaar nog beter hebben leren kennen. Gedurende de netwerksessie hebben diverse partners van het project Seniorvriendelijke Gemeenten elkaar ontmoet en hun visies gedeeld. Gedurende de borrel is er veel kennis onderling uitgewisseld en zijn er ook diverse samenwerkingsinitiatieven ontstaan!

website: Netcreators