Juni 2014: Congres Vitale Senioren

Sprekers, workshops, kennisplein en kijken naar tennis en voetbal!

Active Ageing Breda Future_foto Manon de Koning038

Meer dan 240 professionals op het gebied van active ageing waren op maandag 23 juni aanwezig op het zonovergoten tennispark van BLTV

Breda. Niet om een balletje te slaan, maar om tijdens het congres ‘Vitale Senioren’ met elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe we in Nederland zo gezond en zelfstandig mogelijk oud kunnen worden. Aan het einde van de dag was in elk geval duidelijk dat gezonde voeding en voldoende beweging een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van senioren.

“Bewegen is goed voor je hersenen, spieren, botten en je hartlongfunctie”, zo trapte Olga Commandeur het congres af. “En wat je niet gebruikt dat raak je kwijt: use it or lose it”, vervolgde de presentatrice van het tv-programma Nederland in Beweging, voordat ze de zaal trakteerde op een warming up.

Inspirerend betoog

Met een verhoogde hartslag en een glimlach op het gezicht namen de deelnemers na een paar minuten bewegen weer plaats op hun stoel om aandachtig te luisteren naar dagvoorzitter Hein Vergeer die de eerste spreker van de dag introduceerde: Miriam Haagh. De nieuwe wethouder van Breda met onder meer zorg en welzijn in haar portefeuille, hield een inspirerend betoog over hoe de gemeente Breda de uitdagingen op het gebied van vergrijzing, wonen en zorg aanpakt. “Goede zorg, dat doe je samen”, aldus de wethouder, die na haar inleiding het congres officieel opende met een ferme klap op de gong.

De gemeente Breda is klaar voor de toekomst, maar dit geldt zeker niet voor alle gemeenten in Nederland. Peter Bergmans van het project Seniorvriendelijke Gemeenten, legde uit hoe gemeenten met behulp van de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten op belangrijke beleidsterreinen als mobiliteit, wonen, beweging en sociale participatie kunnen zien waar ze nog stappen kunnen maken. Breda, dat in de aanloop naar het congres als pilot-gemeente voor de monitor fungeerde, scoorde op veel punten al een ruime voldoende.

Realiteit van het ouder worden

Vervolgens was het de beurt aan Ingrid Meijering van Stichting GetOud. Ze verhaalde in een gesproken column over de realiteit van het ouder worden, die anders is dan de zoekresultaten van ‘vitale senioren’ op Google Images doet vermoeden. Ze riep de deelnemers op om vooral de echte vitale senioren in beeld te brengen.

Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde en auteur van het boek ‘Oud worden zonder het te zijn’, viel haar in zijn inleiding bij. “Je wordt oud en je wordt gebrekkig”, zo begint hij. “Maar, je boet niet in aan levenslust.” Door de moderne geneeskunde worden senioren niet alleen ouder, ze krijgen ook steeds meer gezonde, gelukkige jaren. Uit onderzoek blijkt dat ouderen hun leven een hoog rapportcijfer geven. “Ouderen zijn helemaal niet ongelukkiger dan jongeren! Leeftijd is niet belangrijk: wat telt, is hoe je je land of gemeente organiseert”, aldus de hoogleraar, alvorens hij de bezoekers oproept: “Maak uw gemeente seniorvriendelijk!”

Vitaal en digitaal

Na een tai-chi demonstratie van senioren sloot Marike Hettinga van Hogeschool Windesheim het plenaire ochtendprogramma af. De lector ICT-innovaties in de zorg ging in op de balans tussen vitaal en digitaal. Hoe zorgen we ervoor dat we niet doorschieten met de technologische hulpmiddelen? Volgens Hettinga is het aan de gemeenten om het kaf van het koren te scheiden: wat bieden we onze inwoners wel en wat bieden we niet aan? En: hoeveel mag dat kosten?

Tijdens de lunchpauze op het kennisplein werd druk nagepraat over de inleidingen van de ochtend. Ook werden de informatiestands bezocht en kennis uitgewisseld. In de workshops na de pauze was dat eigenlijk niet anders. Actuele thema’s op het gebied van active ageing werden toegelicht en besproken. Technologische innovatie, burgerinitiatieven, woonconcepten en actieve leefstijl waren thema’s die aan de orde kwamen.

Bewezen effecten

Na de workshops trad Marijke Hopman-Rock op als laatste spreker tijdens het plenaire middagprogramma. De professor-emeritus Lichamelijke activiteit en gezondheid bij ouderen ging uitgebreid in op de bewezen positieve effecten van bewegen op gezondheid. Ook vestigde ze de aandacht op enkele interventies die door onder meer TNO gemaakt zijn om ouderen in beweging te krijgen en te houden. De sleutel is volgens haar: maak bewegen leuk! Met deze boodschap werd het congres afgesloten.

Daarna konden de bezoekers nog lange tijd met elkaar napraten op het kennisplein waar de zon nog lange tijd voor een aangename temperatuur zorgde. Een aantal congresbezoekers maakten gebruik van een speciaal avondprogramma: zij keken naar een wedstrijd van het internationale tennistoernooi Breda Future of schoven aan voor de WK-wedstrijd Chili-Nederland (0-2).

website: Netcreators