Landelijke campagne ‘Samen op weg naar vrijheid’

Landelijke campagne ‘Samen op weg naar vrijheid’

De landelijke campagne ‘Samen op weg naar vrijheid’ is gestart. De campagne wordt in opdracht van het ministerie van VWS georganiseerd door Vilans, in samenwerking met de zorginstellingen in Nederland. Het doel van de campagne is meer vrijheid voor cliënten en medewerkers in de langdurende zorg. Vrijheid om zorg te krijgen en te geven zoals zij dat willen. Passend bij de situatie en de mensen die erbij betrokken zijn.

In het kader van de campagne zijn twee campagnewebsites gelanceerd:

Vrijheid ouderenzorg
Vrijheid gehandicaptenzorg

Verhalen uit de praktijk

Bij de campagne staan verhalen uit de dagelijkse praktijk van de zorg centraal. Door deze verhalen wordt duidelijk wat vrijheid concreet betekent. Het gaat niet alleen over het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen, maar over hele normale dagelijkse dingen. Mag de cliënt naar bed gaan zo laat hij zelf wil? Mag hij eten wat hij lekker vindt?

De campagne moet mensen stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan over het thema vrijheid: cliënten, familie en zorgmedewerkers. Ervaren zorgmedewerkers voldoende vrijheid in hun werk? Vinden ze dat cliënten voldoende vrijheid hebben en wat zou er anders kunnen? Zorgmedewerkers kunnen hun eigen verhaal over vrijheid in de zorg delen op de campagnesites en een waardebon (50 euro) winnen. Elke maand kiezen ze 1 verhaal uit om te publiceren.

Inspiratiedagen bij zorginstellingen

Onderdeel van de campagne is dat er 80 inspiratiedagen bij zorginstellingen in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg georganiseerd worden. Een dag lang wordt op een leuke en creatieve manier aan de slag gegaan met het thema vrijheid. Cliënten, familie, medewerkers, managers: iedereen kan meedoen.

Tijdens de dag kunnen zij in een escape room zelf ondervinden hoe het voelt om niet vrij te zijn. Andere onderdelen van deze dag zijn bijvoorbeeld een pubquiz, lagerhuisdebat en gesprek met cliënten of hun vertegenwoordigers. Deelname is kosteloos. Geïnteresseerde zorginstellingen kunnen zich hiervoor aanmelden via de campagnewebsites.

Inspiratiebox

Steeds meer organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg slagen erin om de vrijheid van cliënten en medewerkers te vergroten. De campagne bundelt kennis en ervaringen die in het kader van de campagne beschikbaar wordt gemaakt voor anderen. In de Inspiratiebox op de campagnewebsites staan meer dan 30 hulpmiddelen die zorgmedewerkers kunnen gebruiken bij het werken aan meer vrijheid: video’s, e-learnings, trainingen, posters, spellen, analyse-instrumenten, lespakketten en creatieve veranderaanpakken.

[Bron: Vilans]

website: Netcreators