Meer senioren slachtoffer brandongevallen

Meer senioren slachtoffer brandongevallen

Veel meer ouderen worden in de toekomst slachtoffer van brand, als er geen maatregelen worden genomen, stelt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Door de vergrijzing en doordat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, neemt het aantal dodelijke slachtoffers door een brandongeval in 2030 met 62% toe ten opzichte van het gemiddelde in de periode 2008-2013.

Over de jaren 2008 t/m 2013 waren er gemiddeld 32,5 slachtoffers van een onopzettelijke fatale woningbrand. Gemiddeld 14 van deze slachtoffers waren 65 jaar of ouder. In 2030 zullen ongeveer 23 slachtoffers van 65 jaar en ouder overlijden ten gevolge van een fatale woningbrand. Het totaal aantal slachtoffers onder de 65-plussers zal dus met 9 slachtoffers toenemen.

Maatregelen

Het IFV concludeert in een recent verschenen rapport dat maatregelen nodig zijn. ‘Drie oplossingsrichtingen komen in dit rapport naar voren’, aldus René Hagen, lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie van het IFV. ‘Voorlichting over het voorkomen van brand en de ontvluchtingsmogelijkheden, het aanscherpen van wet- en regelgeving en het toepassen van technische voorzieningen om brand te voorkomen of te beperken.’

Foto: Max Pixel

website: Netcreators