Monitor Maastricht

Monitor Maastricht

Onlangs is de monitor uitgevoerd in de gemeente Maastricht. Het onderzoek toonde aan dat veruit de meeste ouderen in Maastricht tevreden zijn over de kwaliteit van wonen in hun omgeving. Maastricht is voor hen een stad waar zij zichzelf prettig oud zien worden.

Wel zijn drie van de tien senioren in Maastricht bang voor vereenzaming. En de helft van de ondervraagde senioren is ontevreden over het aanbod van betaalbare seniorenwoningen. Ook opvallend: bijna de helft van de ouderen weet niet of de gemeente luistert naar senioren en hun mening serieus neemt en circa 20% van de senioren is zelfs van mening dat dit niet het geval is.

De monitor bestond in Maastricht uit een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek. Bijna 700 inwoners van Maastricht van 55 jaar en ouder hebben deelgenomen aan het kwantitatieve onderzoek. Zij hebben via de website van de gemeente een vragenlijst ingevuld. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit groepsgesprekken en (straat)interviews met meer dan 100 ouderen. Een korte film over de straatinterviews is hieronder te zien.

 

website: Netcreators