Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten brengt mening ouderen in beeld

Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten brengt mening ouderen in beeld

Steeds meer gemeenten hebben belangstelling voor het Project Seniorvriendelijke Gemeenten. Elke deelnemende gemeente krijgt te maken met een speciale monitor die in beeld brengt wat de sterke en minder sterke punten zijn van het (senioren)beleid. Bij de uitvoering van de monitor spelen de ouderen een hoofdrol. De monitor maakt duidelijk wat ouderen in een gemeente echt belangrijk vinden.

Bijna 40 procent van de Nederlanders is 50-plusser. In 2020 zijn maar liefst 7,2 miljoen Nederlanders 50 jaar of ouder. Volgens de Rijksoverheid is sprake van een demografische transitie die grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving. De sterke vergrijzing vraagt om een nieuwe kijk op (beleids)thema’s als huisvesting, mobiliteit, gezondheid, voeding, beweging en vrije tijd. Steeds meer gemeenten ondervinden de gevolgen van deze vergrijzing. De enorme toename van het aantal senioren heeft invloed op de beleidsvelden van gemeenten. Het project Seniorvriendelijke Gemeenten kan gemeenten helpen bij het maken van de juiste beleidskeuzes.

Bij de uitvoering van de monitor krijgen ouderen te maken met vragen en stellingen over huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid, beweging, sociale participatie en communicatie. Active Ageing Nederland volgt hierbij de thema’s die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden gebruikt in de checklist van Age Friendly Cities. De WHO wil met dit mondiale netwerk steden uitnodigen meer seniorvriendelijk te worden om daarmee het potentieel, dat ouderen hebben voor de maatschappij en de  stad, te kunnen benutten. Volgens de WHO ‘stimuleert een seniorvriendelijke stad het actief ouder worden door de mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid te optimaliseren om zo de kwaliteit van leven voor de ouderen te vergroten’.

Met de monitor wil Active Ageing Nederland gemeenten van elkaar laten leren. Gegevens die tijdens de monitor in een gemeente worden vastgelegd, laten zich goed vergelijken met andere gemeenten. De ambitie is om de monitor in zoveel mogelijk gemeenten uit te voeren. Op die manier wordt duidelijk hoe seniorvriendelijk Nederland is en ontstaan er bruikbare benchmarkgegevens. Elke deelnemende gemeente krijgt na uitvoering van de monitor een rapportage. Dit document wordt bij oplevering toegelicht en besproken. Active Ageing Nederland voert de monitor uit in samenwerking met Motivaction en AgeWise. Het onderzoeksbureau Motivaction heeft veel ervaring opgedaan met onderzoeken onder ouderen en AgeWise is gespecialiseerd in marketing en communicatie voor 50-plussers.

De monitor in kort bestek:
• overleg met gemeente en uitleg monitorproces
• contact met partijen en personen die bij de monitor zijn betrokken
• vervaardiging en afstemming vragenlijst met gemeente
• programmering vragenlijst
• onderzoek
• analyse resultaten
• rapportage met conclusies en aanbevelingen

Naast uitvoering van de monitor kan Active Ageing Nederland gemeenten ook ondersteuning bieden bij de opzet van (interactieve) communicatietrajecten met ouderen, het organiseren van een congres of het activeren van social media. Speciaal voor het project Seniorvriendelijke Gemeenten is een concept ontwikkeld voor een 24 uurssessie waarin de gemeente, lokale samenwerkingspartners en ouderen zelf binnen één dag de belangrijkste onderdelen van het gemeentelijke beleid bespreken.

Active Ageing Nederland wil een aantoonbare bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland. Hierbij ligt een accent op gezond en zelfstandig ouder worden. Belangrijke thema’s zijn gezondheid, leefstijl en wooncomfort. Dit jaar start Active Ageing Nederland met een tv-programma waarin ook het project Seniorvriendelijke Gemeenten aandacht krijgt.

Heeft uw gemeente belangstelling voor uitvoering van de monitor? Mail dan naar info@activeageing.nl of neem telefonisch contact op via het nummer 026 – 443 82 87.

website: Netcreators