Nieuwe beweegtuin en ontmoetingsplek in Hattem

Nieuwe beweegtuin en ontmoetingsplek in Hattem

Een beweegtuin die tevens dienst doet als ontmoetingsplek. Dat is de ambitie van zorgcentrum Hanzeheerd De Bongerd. De beweegtuin is niet alleen bedoeld voor bewoners van De Bongerd, maar ook voor ouderen in Hattem, (gehandicapte) kinderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De beweegtuin wordt aangelegd op het terrein van De Bongerd en ligt centraal in Hattem. De verwachting is dat honderden mensen de beweegtuin wekelijks gaan gebruiken.

Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met Active Ageing Nederland. Deze organisatie  maakt zich samen met  zorginstellingen en gemeenten sterk voor de aanleg van beweegpleinen, ontmoetingsplekken en vitaliteitstuinen voor senioren. Waar mogelijk wordt een relatie gelegd tussen voldoende bewegen en gezonde voeding.

Onderzoek

Voor het realiseren van de beweegpleinen (inclusief een beweegprogramma) wordt onderzoek gedaan naar provinciale en lokale subsidies, fondsen, sponsormogelijkheden en crowdfunding. In de regel levert ook een gemeente en/of een zorginstelling een bijdrage aan de totstandkoming van een beweegplein. Een lopend project is de beweegtuin in Hattem.

De beweegtuin stimuleert ouderen om meer te bewegen en draagt bij aan een gezonde leefstijl. De ervaringen met soortgelijke beweeglocaties elders in het land zijn positief. Ouderen voelen zich vitaler, krijgen meer zelfvertrouwen en doen sociale contacten op. De beweegtuin draagt dus niet alleen bij aan de gezondheid van ouderen, maar brengt mensen ook bij elkaar.

Volwaardig speel- en beweegplein

De beweegtuin in Hattem is speciaal ontworpen voor ouderen, (gehandicapte) kinderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel, die wonen in een serviceflat op het terrein van De Bongerd. Er komt onder meer een beweegplein voor ouderen, een handfiets, een vogelnestschommel en een zitbank met voetfiets. Ook wordt de speciale beweegboog Sona geplaatst. Dit unieke speeltoestel moet de trekpleister van de beweegtuin worden. De Sona zet beweging op de speelvloer om in geluid en daagt mensen uit tot beweging.

De Bongerd betaalt een deel van de kosten van de beweegtuin zelf. Daarnaast steunen diverse organisaties het initiatief. Zo zal Harold Bosman (Stichting Special Skills) geld bij elkaar lopen tijdens een woestijnmarathon in Marokko. Ook Stichting Vrienden van De Bongerd, InteraktContour en PCOB afdeling Hattem zijn betrokken bij het initiatief.

website: Netcreators