November 2015: Nooit te oud om te leren

De avondspits was al lang achter de rug, toen de laatste congresgangers huiswaarts keerden. Het najaarscongres van Active Ageing Nederland hield de bezoekers lange tijd in zijn greep. De inleidingen van de sprekers leverden veel stof tot napraten op. Over actuele zaken, maar ook over ontwikkelingen waarmee we in de toekomst op het gebied van gezond en zelfstandig ouder worden mee te maken krijgen.

Net als in veel andere landen heeft Nederland te maken met een explosieve groei van het aantal ouderen. De Rijksoverheid spreekt van een demografische transitie die grote invloed zal hebben op (de inrichting van) de samenleving. De sterke vergrijzing vraagt om een nieuwe kijk op beleidsthema’s als huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, gezondheid, sport en beweging, vrije tijd en sociale participatie.

Veranderingen

Tijdens het congres maakten de sprekers duidelijk dat de komende jaren veel veranderingen gaan plaatsvinden. Met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie (inclusief domotica en robotica), innovatieve producten en nieuwe samenwerkingsvormen.

Het najaarscongres van Active Ageing Nederland was overigens het eerste congres in het gloednieuwe en zeer comfortabele Van der Valk Hotel Tiel. En bij aanvang van het congres beleefde ook dagvoorzitter Hein Vergeer een primeur, toen hij voor de eerste keer in zijn leven een gesprek voerde met een robot. Zorgrobot Zora liet het publiek zien wat zij allemaal kan en sloot haar optreden af met een dans.

Zorgrobot Zora

Zorgrobot Zora

Voeding en beweging

Na de officiële opening van het congres door wethouder Henk Driessen van de gemeente Tiel hield prof.dr.ir. Lisette de Groot een inleiding over ‘Gezonde voeding en voldoende beweging’. De hoogleraar Voeding van de Oudere Mens aan de Universiteit van Wageningen maakt zich al jaren sterk voor een gezonde leefstijl. Tijdens het congres stond zij ook stil bij de nieuwe richtlijnen voor gezonde voeding.

Vervolgens onthulde Patrick van Hees, auteur van het boek ‘De Geluksoma’, het geheim van gelukkig oud worden’. Van Hees boeide het publiek van de eerste tot de laatste minuut en maakte vervolgens overuren tijdens de lunchpauze, toen congresbezoekers in de rij stonden om een door de schrijver gesigneerd boek in ontvangst te nemen.

Patrick van Hees verteld over zijn geluksoma.

Patrick van Hees vertelt over zijn geluksoma.

Vitaliteitshotel

Tussen de sprekers door werd een aantal nieuwe hoofdpartners van Active Ageing Nederland gepresenteerd, zoals Elbuco, Sentean en Van der Valk Hotels. Uitgerekend Van der Valk Tiel is bezig om een deel van de accommodatie in te richten als vitaliteitshotel. Thalita van der Valk liet de congresgangers weten dat het hotel in Tiel tegemoet wil komen aan de toenemende vraag naar meer service en kwalitatief hoogstaande zorg en revalidatie.

“We richten ons op een brede markt van jong en oud. We willen senioren helpen die na een verblijf in het ziekenhuis willen herstellen van een heupoperatie, maar we willen ook onderdak bieden aan sporters die bezig zijn met een revalidatietraject na een blessure of een operatie”, aldus Thalita van der Valk. “We richten ons op behandelingen en beweegoefeningen, maar dan wel in combinatie met overnachtingen. We bieden de gasten alles wat ze nodig hebben om op een goede manier te revalideren. ”

Een goed gevulde zaa;

Een goed gevulde zaal

Age Friendly Cities

Aan het einde van het ochtendprogramma werd aandacht besteed aan Den Haag, de eerste gemeente in ons land die zich heeft aangesloten bij het mondiale netwerk van Age Friendly Cities. Dit netwerk is een initiatief van de World Health Organization (WHO). “Ook Den Haag heeft te maken met een sterke vergrijzing. Om die reden willen we ons profileren als seniorenstad”, aldus beleidsambtenaar Albert Wagener.

Het middagprogramma van het congres werd geopend door Celeste van Rinsum van de Universiteit van Maastricht. Zij begeleidt een pilot over leefstijlcoaching, die is opgezet door zorgverzekeraar CZ. Pakt de proef positief uit, dan zal de leefstijlcoach in het hele land actief worden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaf CZ vorig jaar toestemming om in een pilot de leefstijlcoach te vergoeden om chronische ziekten te voorkomen of te stabiliseren. De zorg voor mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening wordt meestal vergoed vanuit een aanvullende verzekering, waardoor slechts een beperkt aantal verzekerden in aanmerking komt voor leefstijlcoaching. De pilot moet daarin verandering brengen.

De leefstijlcoach komt in beeld bij patiënten waar leefstijladviezen niet voldoende blijken en intensievere begeleiding van patiënten nodig is. De pilot is vorig jaar begonnen en duurt nog tot april 2017. Tijdens het congres Nederland gaf Van Rinsum een toelichting op de tussentijdse resultaten van de pilot. Het proeftraject moet duidelijk maken dat de leefstijlcoach een aanwinst is in het zorgnetwerk. Op basis van de resultaten besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of deze vorm van zorg via de basisverzekering kan worden vergoed.

Celeste van Rinsum

Celeste van Rinsum

Technologie

Prof. Dr. Theo Huibers, als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Twente en tevens managing partner van het adviesbureau Thaesis, gaf in zijn presentatie aan dat technologische innovaties het leven een stuk aangenamer kunnen maken. Nieuwe robottechnologie, nieuwe sensoren en vele medische applicaties dienen zich aan.

“Veel organisaties hebben te maken met disruptieve innovaties die hun oorspronkelijke werkprocessen en denkprocessen structureel veranderen. Denkramen die decennialang effectief waren, maar waarvan het bestaansrecht versneld erodeert. Bestuurders, directies en professionals staan voor de uitdaging hierop -met hoge urgentie- een antwoord te formuleren”, aldus Huibers, die zijn inleiding afsloot met de tekst (en de muziek van het nummer): “You ain’t seen nothing yet’ van Bachman Turner Overdrive.

Theo Huibers en Hein Vergeer.

Theo Huibers en dagvoorzitter Hein Vergeer

Veerkracht

‘Meer veerkracht, langer thuis’. Dat is de naam van het programma dat door Fonds NutsOhra is opgezet. Deze organisatie vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma steunt NutsOhra projecten die kansen vergroten voor een groeiende groep kwetsbare ouderen. Het doel van het programma is om ouderen die thuiswonend en alleenstaand zijn, een of meer beperkingen hebben en niet dementerend zijn, in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te laten wonen. Hierbij wil Fonds NutsOhra specifiek inzetten op de thema’s ‘Bewegen’ en ‘Meedoen’.

Ineke Jonker, de programmaleider van ‘Meer veerkracht, langer thuis’, gaf tijdens het congres aan dat aanvragen voor haar programma van harte welkom zijn. Het programma loopt nog tot 2018 en kent een budget van € 12 miljoen. Fonds NutsOhra doet op vijf momenten een oproep om een aanvraag in te dienen voor dit programma. In 2016 en 2017 volgens nog drie oproepen (‘calls’).

Ineke Jonker

Ineke Jonker

Toekomst

De congresdag werd afgesloten door de bekende trendwatcher Adjiedj Bakas. Hij hield een boeiend betoog van ruim drie kwartier over de toekomst van gezond ouder worden in Nederland.

Volgens Bakas wordt gezond (en langer) leven één van de belangrijkste thema’s van de 21ste eeuw. “Gemeenten, zorginstellingen en ook de samenleving op zich krijgen te maken met nieuwe manieren van denken en doen. Hightech gaat steeds meer samen met spiritualiteit, het eindeloos doorbehandelen van terminale patiënten wordt vervangen door acceptatie van de eindigheid van het leven. Dat is nu nog een taboe, maar daar gaan we anders naar kijken”, aldus Adjiedj Bakas, die tijdens zijn presentatie veel gebruik maakte van bewegende beelden.

Zo liet hij een Deens reclamefilmpje zien waarin het krijgen van kinderen wordt gestimuleerd. “Die kant gaan we wel op. Nog even en dan maakt ook Nederland zich sterk voor meer kinderen. De groep ouderen neemt explosief toe. Nieuwe mensen zijn nodig om in de toekomst de kosten te kunnen betalen van de ouderen die zorg en aandacht nodig hebben. De huishoudens zijn in de afgelopen decennia alleen maar kleiner geworden, maar we hebben nu echt nieuw bloed nodig.”

Volgens Adjiedj Bakas is het ook van belang dat mensen meer zaken met elkaar delen en elkaar helpen. “Veel zaken worden anders onbetaalbaar. Er komt meer zelfzorg en er komen radicaal andere financieringsarrangementen.”

En: “We moeten in Nederland anders gaan werken. De zorg kan veel goedkoper. Andere landen zijn nu al veel goedkoper, terwijl de kwaliteit van de zorg echt niet minder is.”

Aan het einde van zijn presentatie had Adjiedj Bakas voor het publiek nog een verrassing in petto. Iedereen kreeg een exemplaar van zijn nieuw boekje ‘Trends 2016’ mee naar huis. Eerder op de dag waren de congresbezoekers al getrakteerd op een gratis exemplaar van het boek ‘De Geluksoma’, aangeboden door Active Ageing Nederland.

Adjiedj Bakas

Adjiedj Bakas

website: Netcreators