Onderzoek ‘langer thuiswonen met dementie’

Onderzoek ‘langer thuiswonen met dementie’

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is gestart met een onderzoek naar (technologische) mogelijkheden om mensen met dementie langer thuis te laten wonen, in samenwerking met 17 consortiumpartners waaronder kennisinstellingen, zorgorganisaties, bedrijven en belangenverenigingen.

In het project wordt onderzocht hoe een betere ‘fit’ tussen behoeften van mensen met dementie en (technologisch) aanbod aan hulpmiddelen tot stand kan worden gebracht door arrangementen op maat aan te bieden.

Mensen met dementie nemen in het project een centrale plaats in en zijn actief betrokken bij het onderzoek. In de zogeheten living labs in Amsterdam en Hilversum worden zij geïnterviewd over hun situatie en wat ze nodig hebben, zij geven feedback in alle fasen van het onderzoek en testen mogelijke oplossingen.

Betere keuzes

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook de overheid stuurt op een samenleving waar mensen oud kunnen worden in hun vertrouwde omgeving. Voor mensen die te maken krijgen met dementie is deze wens niet anders en inmiddels is er voor hen veel  (technologische) ondersteuning beschikbaar om langer thuis wonen mogelijk te maken.

Maar omdat de situatie, verschijnselen en fase van dementie verschillen van persoon tot persoon, is het voor hen heel moeilijk om een passende keuze te maken voor ondersteunende middelen die passen bij hun situatie.

Aanbod op maat

De resultaten van het onderzoek worden breed gedeeld. Er wordt een methode ontwikkeld waarmee producten en diensten kunnen worden gewaardeerd op hun passendheid bij gedrag, fase en situatie van mensen met dementie. Daartoe wordt eerst geïnventariseerd wat de behoeften en vragen zijn van mensen met dementie die hen in staat stellen langer thuis te wonen.

[Bron: HvA]

website: Netcreators