Technologiegebruik onder thuiswonende ouderen

Technologiegebruik onder thuiswonende ouderen

Hoe kunnen ouderen langer zelfstandig blijven en daarbij baat hebben bij nieuw technologie? En willen ze dat ook? Op deze vragen gaat Fontys-docent Sebastiaan Peek eind dit jaar promoveren. Hij vertaalt dit bovendien in de praktijk voor MBO- en HBO-opleidingen in zorg en tech, maar ook voor ouderen en mantelzorgers samen. Het promotieonderzoek van Sebastiaan Peek wordt uitgevoerd binnen het Fontys lectoraat Health, Innovations & Technology, in opdracht van het consortium ‘Langer thuis, wat haal je in huis’.

 

In zijn werk als onderzoeker bij Fontys Paramedische Hogeschool en Tilburg University zet Peek zich in voor kennisdeling die voortbouwen kan op de resultaten van zijn promotieonderzoek naar de acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen. Reeds nu woont al 95% van de 65-plussers thuis, oftewel bijna 2,8 miljoen mensen. Als gevolg van het overheidsbeleid daalt het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis.

Technologie als hulpmiddel

Peek en zijn collega’s gaan er daarbij in de praktijk vanuit, dat ouderen vaak graag zelfstandig blijven, maar dat zelfstandig wonen is niet altijd even makkelijk. Een derde van de 65-plussers ervaart beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen (zoals douchen, maaltijden bereiden, traplopen). Bij 75-plussers heeft de helft deze problemen.

De Fontys-onderzoekers zien in dat verband dat nieuwe technologie het leven van deze ouderen een stuk aangenamer kan maken, maar het kan ook ingewikkeld zijn en zorgen voor ongemak. Tegenwoordig wordt er veel verwacht van technologie als hulpmiddel om ouderen te helpen bij het zelfstandig wonen. Maar wat zorgt er nu voor dat een ouder iemand technologie in huis neemt of krijgt? En wat zorgt ervoor dat hij of zij technologie wil en kan gebruiken?

Peek en de zijnen hebben in dit verband tussen 2012 en 2015 een groep van 50 zelfstandig wonende 70-plussers bezocht, bevraagd en gevolgd in hun technologiegebruik. Het resultaat van het onderzoek geeft een compleet beeld van welke factoren en wie er van invloed zijn op het technologiegebruik door thuiswonende ouderen.

Vertaling naar praktijk

De resultaten van het onderzoek worden uitgewerkt in onder meer een verdere concretisering naar onderwijsmaterialen voor zowel zorg/welzijn- als techniekgeoriënteerde opleidingen op MBO- en HBO-niveau en voor bij- en nascholing van professionals. Daarnaast is een prototype ontwikkeld voor een gespreksleidraad ‘Technologie Thuis’ die ouderen zelf, maar ook familie/mantelzorgers en hulpverleners kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in eventuele weerstanden tegen het gebruik van technologie en de mogelijke oplossingen daarvoor.

[Bron: Fontys Hogeschool]

website: Netcreators