Ook Almere laat wensen ouderen in kaart brengen

Ook Almere laat wensen ouderen in kaart brengen

Steeds meer gemeenten kiezen voor de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. Deze monitor brengt in beeld wat de sterke en minder sterke punten zijn van het (senioren)beleid van een gemeente. Bij de uitvoering van de monitor spelen de ouderen een hoofdrol. De monitor maakt duidelijk wat ouderen in een gemeente echt belangrijk vinden. Binnenkort wordt de monitor uitgevoerd in de gemeente Almere, de snelst groeiende stad van Nederland. Met bijna 206.000 inwoners is Almere de zevende gemeente van ons land.

De inwoners van Almere van 55 jaar en ouder kunnen op diverse manieren aan het onderzoek deelnemen. Ouderen worden benaderd via internet (een vragenlijst op de website van de gemeente en via een telefonische enquête. Aanvullend worden individuele gesprekken met ouderen op locatie gehouden en er vinden straatinterviews plaats. Het is de bedoeling dat de rapportage van de monitor eind juli, begin augustus wordt afgerond.

In 2020 zijn maar liefst 7,2 miljoen Nederlanders 50 jaar of ouder. Volgens de Rijksoverheid is sprake van een demografische transitie die grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving. De sterke vergrijzing vraagt om een nieuwe kijk op (beleids)thema’s als huisvesting, mobiliteit, gezondheid, voeding, beweging en vrije tijd. Steeds meer gemeenten ondervinden de gevolgen van deze vergrijzing. De enorme toename van het aantal senioren heeft invloed op de beleidsvelden van gemeenten. De monitor kan gemeenten helpen bij het maken van de juiste beleidskeuzes.

Bij de uitvoering van de monitor krijgen ouderen te maken met vragen en stellingen over huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid, beweging, sociale participatie en communicatie. Active Ageing Nederland volgt hierbij de thema’s die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden gebruikt voor seniorvriendelijke steden.

De WHO wil steden uitnodigen meer seniorvriendelijk te worden om daarmee het potentieel, dat ouderen hebben voor de maatschappij en de stad, te kunnen benutten. Volgens de WHO ‘stimuleert een seniorvriendelijke stad het actief ouder worden door de mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid te optimaliseren om zo de kwaliteit van leven voor de ouderen te vergroten’.

Het is de ambitie van Active Ageing Nederland om de monitor in zoveel mogelijk gemeenten uit te voeren. Op die manier wordt duidelijk hoe seniorvriendelijk Nederland is en ontstaan er bruikbare benchmarkgegevens. Elke deelnemende gemeente krijgt na uitvoering van de monitor een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen. Active Ageing Nederland voert de monitor uit in samenwerking met Motivaction en AgeWise. Het onderzoeksbureau Motivaction heeft veel ervaring opgedaan met onderzoeken onder ouderen en AgeWise is gespecialiseerd in marketing en communicatie voor 50-plussers.

De monitor

De monitor in kort bestek:
• overleg met gemeente en uitleg monitorproces
• contact met partijen en personen die bij de monitor zijn betrokken
• vervaardiging en afstemming vragenlijst met gemeente
• programmering vragenlijst
• onderzoek
• analyse resultaten
• rapportage met conclusies en aanbevelingen

Naast uitvoering van de monitor kan Active Ageing Nederland gemeenten ook ondersteuning bieden bij de opzet van (interactieve) communicatietrajecten met ouderen, het organiseren van een congres of het activeren van social media. Ook is een ‘menukaart’ ontwikkeld voor een 24 uurssessie waarin de gemeente, lokale samenwerkingspartners en ouderen zelf binnen één dag de belangrijkste onderdelen van het gemeentelijke beleid bespreken.

Heeft uw gemeente belangstelling voor uitvoering van de monitor? Mail dan naar info@activeageingnederland.nl of neem telefonisch contact op via het nummer 026 – 443 82 87.

website: Netcreators