Ook Maastricht laat wensen ouderen in kaart brengen

Ook Maastricht laat wensen ouderen in kaart brengen

Steeds meer gemeenten kiezen voor de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. Deze monitor brengt in beeld wat de sterke en minder sterke punten zijn van het (senioren)beleid van een gemeente. Bij de uitvoering van de monitor spelen de ouderen een hoofdrol. De monitor maakt duidelijk wat ouderen in een gemeente echt belangrijk vinden. Ook de gemeente Maastricht laat de monitor begin 2018 uitvoeren. Maastricht telt 122.461 inwoners (30 april 2017, bron: CBS).

De inwoners van de hoofdstad van Limburg van 55 jaar en ouder kunnen op diverse manieren aan het onderzoek deelnemen. Ouderen worden benaderd via internet (een vragenlijst op de website van de gemeente en via een telefonische enquête. Aanvullend worden individuele gesprekken met ouderen op locatie gehouden en er vinden straatinterviews plaats. Het is de bedoeling dat de rapportage van de monitor eind februari, begin maart wordt afgerond.

De gemeente Maastricht, dat te maken heeft met een vergrijzende én krimpende bevolking, besteedt al jaren veel aandacht aan de positie van de senioren. Naast een uitvoeringsagenda ouderenbeleid en een jaarlijks terugkerende ‘Week van de Ouderen’, heeft Maastricht ook de toekomstagenda ‘Senior in Maastricht’ vastgesteld. De agenda laat zien hoe de gemeente de komende jaren de positie van de ouderen in de stad wil versterken. En begin 2018 volgt de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. De monitor brengt in beeld wat ouderen in Maastricht van hun woongemeente vinden. En wat de krimp betreft: de bevolkingsprognose geeft aan dat het aantal inwoners krimpt van ruim 122.000 in 2017 naar 110.000 in 2040.

Grote invloed

In 2020 zijn maar liefst 7,2 miljoen Nederlanders 50 jaar of ouder. Volgens de Rijksoverheid is sprake van een demografische transitie die grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving. De sterke vergrijzing vraagt om een nieuwe kijk op (beleids)thema’s als huisvesting, mobiliteit, gezondheid, voeding, beweging en vrije tijd. Steeds meer gemeenten ondervinden de gevolgen van deze vergrijzing. De enorme toename van het aantal senioren heeft invloed op de beleidsvelden van gemeenten. De monitor kan gemeenten helpen bij het maken van de juiste beleidskeuzes.

Bij de uitvoering van de monitor krijgen ouderen te maken met vragen en stellingen over huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid, beweging, sociale participatie en communicatie. Active Ageing Nederland volgt hierbij de thema’s die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden gebruikt voor seniorvriendelijke steden. De WHO wil steden uitnodigen meer seniorvriendelijk te worden om daarmee het potentieel, dat ouderen hebben voor de maatschappij en de  stad, te kunnen benutten. Volgens de WHO ‘stimuleert een seniorvriendelijke stad het actief ouder worden door de mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid te optimaliseren om zo de kwaliteit van leven voor de ouderen te vergroten’.

Ambitie

Het is de ambitie van Active Ageing Nederland om de monitor in zoveel mogelijk gemeenten uit te voeren. Op die manier wordt duidelijk hoe seniorvriendelijk Nederland is en ontstaan er bruikbare benchmarkgegevens. Elke deelnemende gemeente krijgt na uitvoering van de monitor een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen. Active Ageing Nederland voert de monitor uit in samenwerking met Motivaction en AgeWise. Het onderzoeksbureau Motivaction heeft veel ervaring opgedaan met onderzoeken onder ouderen en AgeWise is gespecialiseerd in marketing en communicatie voor 50-plussers. Ronald Provoost (Heroes) is bij gemeentelijke projecten als seniorenexpert inzetbaar.

Naast de uitvoering van de monitor kan Active Ageing Nederland gemeenten ondersteuning bieden bij de opzet van (interactieve) communicatietrajecten met ouderen, het organiseren van een congres of het activeren van social media. Ook is een ‘menukaart’ ontwikkeld voor een 24 uurssessie waarin de gemeente, lokale samenwerkingspartners en ouderen binnen één dag de belangrijkste onderdelen van het gemeentelijke beleid bespreken.

Heeft uw gemeente belangstelling voor uitvoering van de monitor? Mail dan naar info@activeageingnederland.nl of neem telefonisch contact op via 026 – 443 82 87.

website: Netcreators