Oudere gast geleidelijk dominanter

Oudere gast geleidelijk dominanter

Ondanks dat millennials in steden voorop gaan in de verandering van eetpatronen zijn zij lang niet de enige interessante doelgroep voor foodservice. Terwijl de Nederlandse bevolking de komende vijf jaar naar verwachting met 2,5 procent groeit, stijgt het aantal 65 plussers met 12,5 procent veel harder.

Door deze sterke groei en het gegeven dat nieuwe generaties ouderen gemiddeld actiever en welvarender zijn neemt ook het totale bedrag dat ze jaarlijks besteden aan eten en drinken buiten de deur toe. In 2015 gaven 65 plussers daar ruim 2,1 miljard euro aan uit. Naar verwachting is dat in 2020 opgelopen tot ruim 2,5 miljard euro waardoor ook hun belang voor de totale foodservice bestedingen toeneemt.

Grotere diversiteit onder ouderen leidt tot differentiatie

Naast de stijging van het aantal ouderen neemt ook de diversiteit onder ouderen toe, bijvoorbeeld op het gebied van inkomen, zelfredzaamheid en eetgewoonten. Daardoor ontstaat behoefte aan verdere differentiatie van producten en diensten. Bijvoorbeeld op het gebied van maaltijddiensten omdat ouderen langer  thuis blijven wonen. Verder willen ouderen in zorginstellingen meer keuzevrijheid, wat kan doordat de maaltijdbereiding vaker decentraal en op maat plaatsvindt.

[Bron: ING Bank]

website: Netcreators