Ouderen in West-Nederland hebben het zwaarder

Ouderen in West-Nederland hebben het zwaarder

Ouderen in West-Nederland hebben het beduidend minder makkelijk dan ouderen in het Noorden of Oosten. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek dat de stichting Zilver Wonen Weken onlangs liet uitvoeren onder ruim 1200 ouderen van 55-80 jaar. Er wordt minder naar elkaar omgekeken en er is minder zorg voor elkaar vanuit de buurt of straat. Daarnaast blijkt dat het in West-Nederland lastiger is het huis aan te passen voor meer comfort en veiligheid. Dit, terwijl zelfstandig in het eigen huis wonen voor alle ondervraagden, samen met een goede gezondheid, bovenaan de wensenlijst van ouderen staat.

Het eigen woningbezit verschilt regionaal sterk. Noord-Nederland spant met een percentage van 73% koopwoningen de kroon, terwijl West-Nederland slechts 55% woningeigenaren kent (landelijk 62%). Wanneer je niet afhankelijk bent van een huurbaas kun je zelf beslissen welke aanpassingen je aan je woning wilt laten uitvoeren. Huurders zijn daarvoor veelal grotendeels afhankelijk van de woningbouwvereniging.
Ouderen geven de voorkeur aan wonen in een flat, etagewoning of appartement. Vaak zijn deze woningen gelijkvloers, en -als de toegang tot het appartement niet via een trap gaat- ondervinden ze geen problemen met traplopen. In West-Nederland woont 30% in zo’n gelijkvloerse woning, terwijl dat in Oost-Nederland slechts 12% is (landelijk 22%).

Sociaal vangnet verschilt

In de manier waarop de buren en de overige mensen in de straat naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen, ook wel het sociale vangnet genoemd, zitten grote verschillen. Zo zegt 65% van de Noord-Nederlanders dat men in de buurt of straat naar elkaar omkijkt, tegenover slechts 50% van de West-Nederlanders. Ook zeggen de respondenten uit West-Nederland beduidend minder voor elkaar te zorgen (33%) vergeleken met te mensen die in Noord-Nederland (45%) of Oost-Nederland (42%) woonachtig zijn.

Ouderen slecht voorbereid op zelfstandig wonen

Een goede gezondheid (79%) staat met stip bovenaan de wensenlijst van ideaal ouder worden. Daarna volgen zelfstandig in het eigen huis kunnen blijven wonen (51%) en (financiële) onafhankelijkheid (47%). Bij dit ideaalbeeld van ouder worden zijn nagenoeg geen verschillen tussen de regio’s. Stichting Zilver Wonen Weken raadt ouderen aan tijdig te beginnen met nadenken over verstandig ouder worden. Hierbij kan gedacht worden aan passende voorzieningen of verbouwen dan wel verhuizen. Zo kan men het ideaalbeeld met betrekking tot de gewenste woonsituatie ook daadwerkelijk verwezenlijken. Het onderzoek geeft aan dat veel mensen (71%) hier nog vrijwel of helemaal niet mee bezig zijn. Ouderen woonachtig in West- en Oost-Nederland zijn er vaker dan de rest van ouderen in Nederland nog niet mee bezig (beide 77%), terwijl de Noord- en Zuid-Nederlanders het  met 67% resp. 68% slechts iets beter doen.

[Bron: Zilver Wonen Weken]

website: Netcreators