Senioren willen meer informatie over hulpmiddelen

Senioren willen meer informatie over hulpmiddelen

Er is veel veranderd in de wetgeving rondom langdurige zorg. Hierdoor komen Nederlandse senioren anno 2017 pas veel later in aanmerking voor een plek in een zorginstelling dan een aantal jaar geleden. Langer thuis blijven wonen is het devies. Ook als de gezondheid, mobiliteit en veiligheid sterk achteruit gaan. De noodzaak van oplossingen die senioren helpen om veilig en comfortabel thuis te kunnen wonen – zoals zorg, hulp in de huishouding, een rollator, een traplift of een persoonsalarm – is hierdoor enorm toegenomen. Uit onderzoek blijkt echter dat senioren nauwelijks (9%) op zoek gaan naar informatie over deze hulpmiddelen. Sterker nog: het overgrote deel (65%) is niet eens goed op de hoogte van de veranderingen in de wetgeving rondom langdurige zorg die een aantal jaren geleden zijn ingezet. Wel geeft meer dan 60% aan dat ze meer informatie over langer zelfstandig thuis wonen willen ontvangen. Onderaan dit artikel vindt u een infographic met de belangrijkste onderzoeksresultaten.

De bovenstaande resultaten komen uit een onderzoek dat seniorenorganisatie ANBO in samenwerking met Zembro en thyssenkrupp Encasa heeft uitgevoerd. Net als in 2014, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd, gaven zo’n 11.000 respondenten vanaf 50 jaar antwoord op vragen over gezondheid, langer thuis wonen en de daarvoor benodigde oplossingen en hulpmiddelen. In 2014 bleek dat nog geen 30% van de senioren wist wat de veranderingen in de wetgeving over langdurige zorg zouden betekenen voor hun thuissituatie. De onderzoekers waren benieuwd of die kennis onder senioren in de afgelopen vier jaar is toegenomen.

Senioren zijn iets beter op de hoogte dan vier jaar geleden

Hoewel er sprake is van enige verbetering, geeft nog steeds maar liefst 65% van de senioren aan niet goed op de hoogte te zijn van de veranderingen in de wetgeving. In 2014 was dat 70%. De verhalen en ervaringen met betrekking tot langer thuis wonen laten niets aan de verbeelding over. Desalniettemin blijken senioren nauwelijks op zoek te gaan naar informatie over de mogelijkheden en oplossingen: slechts 9% geeft aan al naar informatie te hebben gezocht. Het is dan ook niet heel verrassend dat senioren in het onderzoek aangeven geen gebruik te maken van een bepaald hulpmiddel. Ze weten vaak gewoonweg niet bij wie ze moeten zijn voor de aanschaf ervan.

De vraag naar hulpmiddelen gaat toenemen

Hulpmiddelen zoals een rollator, traplift of persoonsalarm winnen ongetwijfeld snel aan relevantie: ongeveer de helft (47%) van de senioren vindt de huidige woning namelijk niet geschikt om in de toekomst te blijven wonen. Op de vraag welke hulpmiddelen zij nodig denken te hebben om langer thuis te blijven wonen, antwoordden de meeste respondenten dat ze thuis- en mantelzorg het belangrijkst vinden, gevolgd door huishoudelijke hulp, mobiliteitsoplossingen en persoonsalarmering. Aan- en verbouw van de woning wordt aanzienlijk minder belangrijk gevonden.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek zijn 67.000 mensen benaderd, die aangesloten zijn bij ANBO. In totaal hebben 10.885 mensen gereageerd. Samenstelling respondenten: 50-65 jaar 10,08%, 65-80 jaar 74,18% en 80 jaar of ouder 15,74%. Het onderzoek is geïnitieerd door thyssenKrupp Encasa en Zembro, in samenwerking met belangenbehartiger voor senioren ANBO. Het onderzoek was een herhaling van een onderzoek dat thyssenkrupp Encasa in 2014 al in samenwerking met de afdeling Health Evidence van de Radboud Universiteit Nijmegen Liever Thuis! en Etac heeft uitgevoerd.

Senioren willen meer informatie ontvangen over hulpmiddelen

Een groot deel van de respondenten maakt op dit moment geen gebruik van een hulpmiddel en is ook nog niet op zoek gegaan naar informatie. Daarentegen geeft wel het overgrote deel (60%) aan meer informatie te willen ontvangen. Een vreemde tegenstelling, zo lijkt het. Volgens Bert Grootjen, directeur van trapliftleverancier thyssenkrupp Encasa, is die discrepantie tussen informatie willen en daadwerkelijk zoeken gemakkelijk te verklaren: “De ouderdom is confronterend, zo is het nou eenmaal. Mensen gaan dus pas op zoek naar informatie over hulpmiddelen als de nood echt aan de man is. De senior denkt na over een traplift als hij de trap bijna of helemaal niet meer op komt.”

Ook Zembro merkt dat senioren vaak pas aankloppen als een personenalarm eigenlijk al nodig was geweest. Volgens Johan de Geyter, CEO van Zembro, doen senioren er goed aan om die informatie toch al eerder in te winnen: “Het is niet altijd even eenvoudig om de juiste oplossingen te vinden of informatie over de financieringsmogelijkheden ervan. Maar toch is het soms letterlijk van levensbelang om goed voorbereid te zijn. Wij merken zelf helaas dat de senior het belang van een personenalarm pas inziet als hij zelf een keer gevallen is en niet meer zelf overeind komt. Maar dan is het te laat.”

Context  van het onderzoek

Nederland telt steeds meer ouderen, die gemiddeld steeds langer leven. Het aantal 65-plussers in Nederland zal stijgen van 2,4 miljoen in 2010 naar 4,5 miljoen in 2040. Deze vergrijzing van de bevolking heeft grote gevolgen voor de uitgaven in de Nederlandse gezondheidszorg. Om de zorg aan ouderen betaalbaar te houden, wordt het Nederlandse zorgstelsel de komende jaren ingrijpend hervormd, vooral op het gebied van de langdurige zorg. De overheid neemt noodgedwongen maatregelen waardoor oudere mensen langer thuis blijven wonen.

Morgen leest u op deze website meer over het onderzoek. In dit artikel wordt onder meer ingegaan op welke partijen een rol hebben in de informatievoorziening richting senioren.

Infographic Langer Thuis

website: Netcreators