Speciale beweegtuin voor ouderen in Hattem

Speciale beweegtuin voor ouderen in Hattem

De nieuwe beweegtuin voor ouderen bij zorginstelling Hanzeheerd De Bongerd in Hattem is op zaterdag 18 juni jongstleden op feestelijke wijze geopend. In het bijzijn van een groot aantal ouderen en andere belangstellenden verrichtte Ronald Paauw, de voorzitter van de Stichting Special Skills, de officiële openingshandeling.

Direct na de opening, die muzikaal werd begeleid door een groep djembé-spelers onder leiding van Cheikh Diop, konden ouderen deelnemen aan een speciale workshop van Olga Commandeur. De oud-atlete, bekend van het televisieprogramma ‘Ouderen in Beweging’ en tevens ambassadeur van Active Ageing, liet de deelnemende senioren zien wat de beweegtuin allemaal te bieden heeft.

olga commandeur

Sona

Een aantrekkelijk onderdeel van de beweegtuin is de Sona, een interactieve dans- en beweegboog. De Sona is een speelboog die garant staat voor plezier. Met één druk op de knop kan worden gekozen voor verschillende soorten spelletjes. De Sona is voorzien van muziek én van de stem van Olga Commandeur. Bovenin de boog zit een camera die precies registreert wat de ouderen op de gekleurde vloer doen. De speelvloer is vrij toegankelijk en meerdere ouderen kunnen samen een spel doen of bewegen op muziek. Bij de opening trok de Sona overigens ook veel aandacht van de aanwezige kinderen.

Special Skills Beweegtuin

De officiële naam van de sportieve ontmoetingsplek bij Hanzeheerd De Bongerd is Special Skills Beweegtuin. Speciale Skills heeft namelijk veel activiteiten gehouden waarvan de opbrengst naar de beweegtuin is gegaan. Daarnaast heeft ook de Stichting Banka in Hattem een financiële bijdrage geleverd.

Geslaagde dag

Bouwina Schuttel, directeur en bestuurder van Hanzeheerd, blikt terug op een geslaagde dag. “Ik bedank iedereen die hieraan zijn steentje heeft bijgedragen. Voor de financiering van het beweegplein, zijn diverse fondsen aangeschreven en geldinzamelingsacties georganiseerd. Inwoners van Hattem, lokale organisaties, leveranciers van de zorginstelling en Hanzeheerd zelf leverden een bijdrage. Met allerlei acties is een mooi bedrag bijeen gebracht. Dankzij bijdragen van Fonds NutsOhra, Oranje Fonds en Fonds Sluyterman van Loo lukte het uiteindelijk om de financiering voor het beweegplein rond te krijgen.” En: “Ouderen kunnen op eigen initiatief de beweegtuin bezoeken of deelnemen aan het programma dat voor de beweegtuin is opgesteld. “

beweegtuin

website: Netcreators