Sterke stijging overgewicht in Nederland

Sterke stijging overgewicht in Nederland

Nederlandse volwassenen zijn in de afgelopen decennia steeds zwaarder geworden.

In 1990 had één op de drie volwassen Nederlanders (35,1%) overgewicht. In 2017 bleek het aantal Nederlanders met overgewicht te zijn gestegen tot bijna de helft van alle volwassenen (48,8%). Het percentage mensen met obesitas is in dezelfde periode verdubbeld van 6,2 tot 13,9%.

Het probleem van (ernstig) overgewicht speelt in alle Westerse. Hoewel in Nederland bijna de helft van de volwassenen overgewicht heeft, komt overgewicht in de meeste landen van de Europese Unie nog vaker voor. Alleen in Italië, Frankrijk, Denemarken, Luxemburg, Cyprus en Oostenrijk is er minder overgewicht dan in Nederland. In Malta, Kroatië en Griekenland komt overgewicht het vaakst voor. Nederlandse mannen hebben het laagste percentage overgewicht van de hele Europese Unie. Nederlandse vrouwen zitten in de middenmoot.

In de meeste andere landen van de Europese Unie komt obesitas (ernstig overgewicht) vaker voor dan in Nederland. Malta, Letland, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk en Estland hebben de hoogste percentages: één op de vijf volwassenen heeft er obesitas, in Malta zelfs één op de vier.

Body Mass Index (BMI)

Overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) zijn abnormale of buitensporige opeenhopingen van vet die de gezondheid kunnen beïnvloeden (bron: World Health Organization, 2015). Er zijn verschillende methoden om te bepalen of iemand overgewicht heeft.

Een populaire methode is de Body Mass Index (BMI). Deze formule berekent de verhouding tussen leeftijd, lengte en gewicht. De BMI is de meest gebruikte maat om (ernstig) overgewicht te definiëren. Daarnaast geven ook de buikomtrek en de huidplooidikte een goede indicatie voor de hoeveelheid opgeslagen vet. Naast het gewicht is het voor je gezondheid belangrijk waar het lichaamsvet zit. Vet in en rond de buik is nadelig voor je gezondheid.

Ondergewicht, overgewicht en obesitas

 De BMI is ingedeeld in de categorieën ondergewicht, overgewicht en obesitas. Voor het meten van overgewicht bij jongeren gelden leeftijdsspecifieke grenswaarden van de BMI. Deze grenswaarden zijn lager dan bij volwassenen en zijn per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes vastgesteld. De grenswaarden voor overgewicht zijn vastgesteld door de International Obesity Task Force.

De BMI is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. Je kunt je BMI berekenen met een zogeheten BMI-meter. De uitkomst van de BMI-berekening geeft een schatting van het gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht. De BMI kan worden berekend voor kinderen en volwassenen van 2 tot en met 70 jaar.

Met de BMI wordt jouw streefgewicht berekend op basis van jouw lengte, gewicht, leeftijd en geslacht. Het ideale gewicht is waarbij jouw fysieke conditie optimaal is en ziekten als het gevolg van gewichtsproblemen zich het minst ontwikkelen. Als je wilt weten of je te dik bent of een gezond gewicht hebt, dan kun je jouw BMI berekenen. De formule is als volgt: deel jouw gewicht (in kilo’s) door jouw lengte (in meters) in het kwadraat. Voorbeeld: 65 kilo : 1,70m² = 22,5 (gezond!).

Calculator

Wil je niet zelf gaan rekenen? Gebruik dan een BMI-calculator. Een voorbeeld van een BMI-calculator is te vinden op de website www.voedingscentrum.nl. Het Voedingscentrum geeft consumenten en professionals als sinds 1941 wetenschappelijke en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.  Het Voedingscentrum wordt volledig gesubsidieerd door de overheid.

Op basis van jouw uitkomst van de BMI-formule geeft het Voedingscentrum nuttige informatie. Bij overgewicht kan de informatie als volgt luiden: “Met een lager, gezond gewicht heb je een kleinere kans op bepaalde ziekten. Zorg er in ieder geval voor dat je niet verder aankomt en probeer iets af te vallen. Het Voedingscentrum helpt je om gezond af te vallen. Heb je daarnaast te veel buikvet? Dan is het extra belangrijk om af te vallen, want met een grote buikomvang is je risico op bepaalde ziekten verhoogd. Aanpassing van je eetgewoonten is nu een belangrijke stap.”

website: Netcreators