Van Maastricht naar Almere

Van Maastricht naar Almere

De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten, die laat zien wat ouderen echt belangrijk vinden in hun gemeente, is onlangs uitgevoerd in Maastricht. Het onderzoek toonde aan dat veruit de meeste ouderen in de hoofdstad van Limburg tevreden zijn over de kwaliteit van wonen. Maastricht is voor hen een stad waar zij zichzelf prettig oud zien worden.

Wel zijn drie van de tien senioren in Maastricht bang voor vereenzaming. En de helft van de ondervraagde senioren is ontevreden over het aanbod van betaalbare seniorenwoningen. Er is behoefte aan een groter aanbod van geschikte (senioren)woningen in de eigen wijk. Ook opvallend: bijna de helft van de ouderen weet niet of de gemeente luistert naar senioren en hun mening serieus neemt en circa 20% van de senioren is zelfs van mening dat dit niet het geval is. De communicatie tussen de gemeente en de ouderen is een punt van aandacht!

De monitor bestond in Maastricht uit een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek. Bijna 700 inwoners van Maastricht van 55 jaar en ouder hebben deelgenomen aan het kwantitatieve onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit groepsgesprekken en (straat)interviews met meer dan 100 ouderen. Een korte film over de straatinterviews is te zien op de website www.activeageing.nl.

Maastricht telde begin dit jaar 122.716 inwoners. Meer dan 20% van de bevolking is ouder dan 65 jaar. Ongeveer 80% van de inwoners tot 75 jaar woont nog zelfstandig. Volgens de gemeente daalt het aantal inwoners van Maastricht gestaag naar ongeveer 112.000 in 2050.

Proces

Het proces van de monitor, van de start van het onderzoek tot aan de eindrapportage neemt ongeveer zes weken in beslag. De monitor bestaat onder meer uit een vragenlijst die senioren via de gemeentelijke website kunnen beantwoorden. Daarnaast vindt een telefonische enquête plaats. Aanvullend kunnen bijvoorbeeld (groeps)gesprekken en/of straatinterviews worden gehouden. Ook kan een gemeente zelf vragen aan het onderzoek toevoegen. De basisprijs voor uitvoering van de monitor is € 13.500,– (exclusief BTW).

Bij de uitvoering van de monitor krijgen ouderen te maken met vragen en stellingen over (het beleid van) hun gemeente. Belangrijke thema’s zijn huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid, beweging, sociale participatie en communicatie. Active Ageing Nederland volgt hierbij de thema’s die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden gehanteerd voor Age Friendly Cities.

Almere

Nog dit voorjaar wordt de monitor uitgevoerd in Almere, de snelst groeiende grote gemeente van Nederland. De eerste woningen werden opgeleverd in 1976. Na 25 jaar, in 2001, had Almere al 150.000 inwoners. In oktober 2016 werd de 200.000ste inwoner verwelkomd. Op dit moment telt Almere ongeveer 205.000 inwoners.

Ook Almere heeft te maken met de vergrijzing. Met name in de oudste stadsdelen (Almere Stad en Almere Haven) neemt het aantal ouderen sterk toe. Ook de rest van Nederland vergrijst. In 2020 zijn naar schatting 7,2 miljoen Nederlanders 50 jaar of ouder. Volgens de rijksoverheid is sprake van een demografische transitie die grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving.

website: Netcreators