Veel positieve reacties op webinar

Veel positieve reacties op webinar

“Het webinar over de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten heeft veel positieve reacties opgeleverd. We hebben van de deelnemers veel positieve reacties ontvangen, zowel tijdens als na het webinar. Veel gemeenten hebben inmiddels belangstelling getoond voor de monitor.” Aldus Peter Smit, directeur van Active Ageing Nederland.

Het webinar werd gratis aangeboden door Active Ageing Nederland, Motivaction, AgeWise en H3ROES. Dit zijn de organisaties die betrokken zijn bij de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. De organisatie van het webinar was in handen van Crowdale (Amsterdam).

Sterke en minder sterke punten

De monitor brengt in beeld wat de sterke en minder sterke punten zijn van het (senioren)beleid in een gemeente. Bij de uitvoering van de monitor spelen de senioren zelf de hoofdrol. De monitor maakt duidelijk wat senioren in hun gemeente echt belangrijk vinden. De uitkomsten kunnen gemeenten helpen bij het maken van de juiste (beleids)keuzes.

Bij het vaststellen van de inhoud van de monitor heeft Active Ageing Nederland rekening gehouden met de thema’s die de World Health Organization (WHO) voor het mondiale netwerk van ‘Age Friendly Cities’ heeft vastgesteld. De WHO nodigt steden uit om meer seniorvriendelijk te worden om daarmee het potentieel, dat ouderen hebben voor de maatschappij en de stad, te kunnen benutten. Volgens de WHO ‘stimuleert een seniorvriendelijke stad het actief ouder worden door de mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid te optimaliseren om zo de kwaliteit van leven voor de ouderen te vergroten’.

Antwoorden

Tijdens het webinar zijn veel vragen van deelnemers ‘aan tafel behandeld’ of tijdens het webinar digitaal beantwoord. Maar er zijn ook vragen blijven liggen. Deze week krijgen de deelnemers alsnog alle antwoorden op de gestelde vragen.

Het webinar van iets meer dan een uur heeft veel nuttige informatie (tips, suggesties) van de deelnemers opgeleverd. De deelnemers hebben aan het webinar het (gemiddelde) cijfer van 3,7 gegeven (5=zeer goed, 4=goed, 3=redelijk, 2=slecht, 1=zeer slecht).

Expertise

Pieter Paul Verheggen (Motivaction) en Ronald Provoost (onderzoeker en seniorenexpert) gaven tijdens het webinar informatie over de monitor en gaven de deelnemers zo goed mogelijk antwoord op hun vragen, De deelnemers hebben de expertise van beide heren beloond met een gemiddeld cijfer van 4,2 (5=zeer goed, 4=goed, 3=redelijk, 2=slecht, 1=zeer slecht).

Webinar gemist? U kunt het webinar hier terugkijken.

Monitor

Wilt u weten wat de senioren in uw gemeente vinden en wat de sterke en minder sterke punten van uw gemeente zijn? Laat dan de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten uitvoeren. De monitor maakt duidelijk wat senioren in uw gemeente echt belangrijk vinden.

Bij uitvoering van de monitor ontvangt uw gemeente:

  • de mening van senioren over belangrijke beleidsthema’s;
  • benchmarkgegevens van wat senioren in Nederland belangrijk vinden;
  • best practices.

Meer informatie over de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten is te vinden op deze pagina. Of neem contact op met Active Ageing Nederland. We komen graag bij u langs om te bespreken hoe de monitor ook voor uw gemeente van toegevoegde waarde kan zijn. U kunt Active Ageing Nederland bereiken via telefoonnummer 026 – 443 82 87 of via info@activeageingnederland.nl.

website: Netcreators