Webinar Seniorvriendelijke Gemeenten verzet

Webinar Seniorvriendelijke Gemeenten verzet

Een groot aantal belangstellenden heeft zich aangemeld voor het webinar over de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten op dinsdag 10 oktober aanstaande. Maar we hebben ook veel reacties gekregen van mensen die morgenavond niet in de gelegenheid zijn om aan het webinar deel te nemen (wegens andere verplichtingen). Het was een lastige beslissing, maar we hebben vandaag besloten om het webinar te verplaatsen. Waarschijnlijk wordt de nieuwe datum dinsdag 31 oktober aanstaande.

Heeft u zich al aangemeld? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Zonder tegenbericht ontvangt u als ingeschreven deelnemer binnenkort nadere instructies.

Webinar Seniorvriendelijke Gemeenten

Het webinar is vooral bedoeld voor beleidsmakers van gemeenten, die zich op ouderen richten. Vanuit uw luie stoel thuis kunt u via internet een presentatie volgen van Pieter Paul Verheggen (directeur Motivaction) over zaken die senioren in hun gemeente belangrijk vinden om daar prettig oud te kunnen worden. Tijdens de uitzending kunt u ook actief meediscussiëren en vragen stellen aan Pieter Paul. Hij zal tijdens het webinar ook aan de tand worden gevoeld door seniorenexpert Ronald Provoost.

Wilt u meer weten over de monitor? Lees dan verder. Wil u deelnemen aan het webinar op 31 oktober? Bel dan met Active Ageing Nederland (tel. 026 – 443 82 87) of stuur dan een mailtje aan info@activeageingnederland.nl. U ontvangt dan meer informatie over het webinar en over uw deelname.

Het webinar wordt u aangeboden door Active Ageing Nederland, Motivaction, AgeWise en H3ROES. Dit zijn de organisaties die betrokken zijn bij de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. De organisatie van het webinar is in handen van Crowdale.

Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten

Hoe seniorvriendelijk is uw gemeente? Volgens senioren in Nederland (zie onderstaande infographic) kunnen er nog veel zaken worden verbeterd op het gebied van o.a. huisvesting, openbaar vervoer, informatievoorziening en het luisteren naar senioren. Dit zijn enkele uitkomsten van een grootschalig onderzoek dat het bureau Motivaction heeft uitgevoerd onder ruim 2.500 Nederlanders van 55 jaar en ouder.

Infographic Seniorvriendelijke Gemeenten

Wilt u weten wat de senioren in uw gemeente vinden en wat de sterke en minder sterke punten van uw gemeente zijn? Laat dan de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten uitvoeren. De monitor maakt duidelijk wat senioren in uw gemeente echt belangrijk vinden.

Bij uitvoering van de monitor ontvangt uw gemeente:

 • De mening van senioren over belangrijke beleidsthema’s;
 • Benchmarkgegevens van wat senioren in Nederland belangrijk vinden;
 • Best practices.

Aanleiding monitor

Zoals we allemaal weten, is de markt voor wonen, welzijn en zorg voor senioren aan grote veranderingen onderhevig door wet- en regelgeving en door maatschappelijke ontwikkelingen die elkaar in een snel tempo opvolgen. Dit betekent voor een gemeente en haar samenwerkingspartners (zoals woningcorporaties, welzijnsinstellingen, verzorgingstehuizen, beleggers, et cetera) een grote opgave om senioren prettig oud te kunnen laten worden.

Om de gemeenten voldoende informatie te verstrekken om deze opgave het hoofd te kunnen bieden, heeft Active Ageing Nederland in samenwerking met Motivaction en Agewise de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten opgezet.

Met deze monitor wil Active Ageing Nederland de volgende doelen bereiken:

 • Gemeenten inzicht geven waar de sterke elementen en verbeterpunten liggen om senioren prettig oud te kunnen laten worden;
 • Gemeenten van elkaar laten leren via best practices;
 • Gemeenten inzicht geven in de wensen van de senioren.

Methodiek

Het prettig oud kunnen worden in een gemeente is een breed begrip. In de monitor zal dit brede begrip worden vertaald naar concrete onderwerpen:

 • Huisvesting
 • Voorzieningen in de wijk en de gemeente
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Participatie en zelfredzaamheid (ontmoeten, werk)
 • Gezondheid, zorg, welzijn en sport
 • Communicatie en informatie
 • Langer zelfstandig wonen

Hoe werkt het?

Om inzicht te krijgen in de verschillende beleidsonderwerpen is een vragenlijst opgesteld. Deze lijst (met onderliggende onderwerpen) zal met de gemeente worden afgestemd. Zijn deze zaken ook in uw gemeente van toepassing en welke zaken vragen om een nadere uitwerking?

In elke gemeente worden bij uitvoering van de monitor de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Vaststellen van de objectieve situatie (actie adviseur én gemeente);
 • Kwantitatief onderzoek onder senioren voor hun visie en wensen;
 • Groepsdiscussie met senioren om meer inzicht te krijgen in de achterliggende motieven;
 • Discussie met gemeente over de uitkomsten, kansen en bedreigingen.

Aanvullende opties:

 • Specifieke onderwerpen/situaties bespreken met senioren;
 • Afstemming ambities gemeente met stakeholders;
 • Uitsplitsing van de monitor per stadsdeel of per wijk;
 • Lokaal congres over uitkomsten van de monitor;
 • Et cetera.

Wat levert de monitor op?

Na uitvoering van de monitor ontvangt de gemeente een rapportage die inzicht geeft in de objectieve situatie, maar ook in de visie en wensen van de senioren. Verder worden best practices van andere gemeenten beschreven. Maar, zoals eerder aangegeven, stopt de monitor niet bij een rapportage. Ervaren experts geven in een persoonlijk onderhoud met de gemeente ook hun visie over de conclusies, aandachtspunten, kansen en bedreigingen. De kosten van de monitor (basisversie) zijn € 13.500,– (exclusief BTW).

Contact

Heeft u belangstelling voor de voor de monitor? We komen graag bij u langs om te bespreken hoe de monitor ook voor uw gemeente van toegevoegde waarde kan zijn. U kunt Active Ageing Nederland bereiken via telefoonnummer 026 – 443 82 87 of via info@activeageingnederland.nl. Meer informatie is te vinden op deze pagina.

website: Netcreators