Werkconferentie Seniorvriendelijke Gemeenten

Werkconferentie Seniorvriendelijke Gemeenten

Nederland heeft te maken met een explosieve groei van het aantal senioren. Welke gevolgen heeft de sterke vergrijzing voor uw gemeente? En nog belangrijker: hoe gaat uw gemeente met de vergrijzing om? Welke beleidsthema’s vragen extra aandacht? Hoe komt u te weten wat senioren in uw gemeente echt belangrijk vinden? Hoe levert de gemeente een bijdrage aan gezond en zelfstandig ouder worden?

Allemaal vragen die aan de orde komen (en worden beantwoord) tijdens de Werkconferentie  Seniorvriendelijke Gemeenten. De conferentie is vooral bedoeld voor bestuurders en beleidsambtenaren  van gemeenten die de ambitie hebben om hun (senioren)beleid te verbeteren. Sprekers en seniorenexperts geven tips en adviezen waarmee u direct aan de slag kunt binnen uw eigen organisatie. De organisatie van de conferentie is in handen van Active Ageing Nederland, dat een bijdrage wil leveren aan gezond en zelfstandig ouder worden.

PieterPaulVerheggen_Motivaction

Pieter Paul Verheggen – Spreker werkconferentie

De werkconferentie vindt plaats op donderdag 5 juli aanstaande in de Jaarbeurs Utrecht. De deelnemers krijgen te maken met een interactief programma, prominente sprekers en praktijkgerichte workshops onder leiding van seniorenexperts.

De rijksoverheid geeft aan dat de sterke vergrijzing de komende jaren grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving. De demografische transitie vraagt om een nieuwe kijk op (gemeentelijke) beleidsthema’s, zoals ouderenzorg, huisvesting, mobiliteit, gezondheid, sociale participatie, beweging en vrije tijd. Tijdens de conferentie wordt onder meer aandacht besteed aan nieuwe trends en ontwikkelingen, bijzondere projecten voor senioren en aan onderzoek naar de wensen en behoeftes van ouderen in Nederland.

Bouwstenen voor (het verbeteren van) het seniorenbeleid

De vergrijzing staat inmiddels ook bij veel gemeenten op de agenda. Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben veel bestuurders in hun collegeprogramma’s vastgelegd dat meer aandacht moeten worden besteed aan senioren(beleid). De woorden staan op papier, nu nog de daden. Veel beleidsambtenaren zitten in een spagaat; hoe vertalen we de ambities ten aanzien van senioren naar de praktijk? De werkconferentie kan helpen om nieuw (senioren)beleid gestalte te geven.

Tijdens de werkconferentie gaat het niet alleen om het uitwisselen van kennis, maar ook om het toepassen van de kennis in de eigen praktijk. ’s Middags vinden er 3 workshoprondes plaats. Het doel van de workshops is om voor de belangrijkste thema’s ten aanzien van een seniorvriendelijke woon- en leefomgeving concrete speerpunten en acties op korte en lange termijn te benoemen. Belangrijke thema’s zijn o.a. huisvesting, voorzieningen in de wijk en in de gemeente, mobiliteit, infrastructuur, participatie en zelfredzaamheid (ontmoeten, werk), gezondheid, zorg, welzijn en sport, communicatie en langer zelfstandig wonen. Tijdens de workshops worden verschillende thema’s in groepen van deelnemers behandeld. U bepaalt zelf de thema’s waarover u met andere deelnemers in gesprek wilt gaan. Deelnemers kunnen in elke workshopronde uit verschillende thema’s kiezen.

De opbrengsten van de dag worden vastgelegd in een verslag dat elke gemeente kort na de werkconferentie ontvangt. Aan het einde van de dag worden drie speerpunten op korte en op lange termijn benoemd. Deze speerpunten worden toegevoegd aan het verslag. Wanneer u daarna binnen uw gemeente met uw beleid bezig bent, kunt u uw vragen bij een team van onze experts stellen, zodat u ook concreet op weg geholpen wordt.

Klik hier voor meer informatie over de Werkconferentie Seniorvriendelijke Gemeenten en meld u aan!

website: Netcreators