Woonvormen voor senioren in de spotlights

Woonvormen voor senioren in de spotlights

Met de nieuwe, maandelijkse rubriek ‘Stekkie van de Maand’ zetten woonwebsite Woonz.nl en ANBO elke maand een andere woonvorm voor senioren in het zonnetje.

In Nederland bestaan veel verschillende manieren waarop senioren kunnen wonen: een hofje, een appartementencomplex met gezamenlijke ruimte, een flat waar studenten en ouderen samen wonen en nog veel meer. Er komen elk jaar nieuwe initiatieven bij, maar nog lang niet genoeg. ANBO ziet dat, hoewel de behoefte aan geschikte woonruimte groot is, senioren vaak tegen drempels aanlopen om daadwerkelijk te verhuizen.

Stekkie van de Maand laat maandelijks een nieuw initiatief zien, belicht vanuit een bewoner én een initiatiefnemer. Op de websites van Woonz.nl en ANBO leest u interviews en ziet u korte filmpjes over deze mensen. De eerste is het Boekhuis in Amersfoort.

Waarom ‘Stekkie van de Maand?’

ANBO en Woonz.nl zien dat er een groot tekort is op de woningmarkt voor senioren. Er zijn wel steeds meer verrassende woonmogelijkheden, maar deze zijn vaak niet bekend bij het publiek. Met het ‘Stekkie van de Maand’ laten de woonwebsite en de seniorenorganisatie zien wat er mogelijk is. Dat is leuk voor senioren zelf, maar ook voor beleidsmakers en projectontwikkelaars.

Gemeenten, woningcorporaties en investeerders moeten meer aandacht krijgen voor verschillende woonvormen. Door de hindernissen waar initiatiefnemers tegen aan lopen aan te kaarten, helpen ANBO en Woonz.nl mee in de toekomst meer projecten mogelijk te maken.

Bron: ANBO / Foto: Max Pixel

website: Netcreators